ВСИЧКИ   ДИКТОВКИ   2005 - 2016 год.
1 Време на промяна  Санат Кумара  4 март 2005 год.  2005  година 
2 Розовият Път  Аз съм това, което Аз съм 5 март 2005 год.
3 Всички сме едно цяло и имаме общ Източник  Присъствие на Единния  6 март 2005 год.
  4 Отворете сърцата си за Божествената Любов и ще промените този свят Присъствие на Безусловната Любов  7 март 2005 год.
5 Настъпи времето да се върнете в Бащиния Дом Възлюбения Алфа 8 март 2005 год.
6 Никога не пораствайте по въпросите за постигането на Божествената Истина  Господ Сурия 9 март 2005 год.
7 Трябва да издигнете пирамида на Божествената Реалност във вашето съзнание  Гаутама Буда  10 март 2005 год.
8 Послание на Възлюбения Алфа за Лорейн Майкълс  Възлюбения Алфа  11 март 2005 год.
9 Експериментът на Владиките  Санат Кумара  12 март 2005 год.
10 Достоверност на съобщенията, пристигащи във физическия план  Санат Кумара  13 март 2005 год.
11 Пийте от нектара на Божествената Енергия  Господ Сурия 14 март 2005 год.
12 Ние ви показваме Пътя  Санат Кумара  15 март 2005 год.
13 Далечните Светове са открити за посещения и ви чакат  Аз съм това, което Аз съм 16 март 2005 год.
14 Умейте да виждате корена на Истината  Гаутама Буда  17 март 2005 год.
15 Чувството за борба не е Божествено чувство  Възлюбения Алфа  18 март 2005 год.
16 Просто скрихме кибрита от децата Господ Сурия 19 март 2005 год.
17 Настъпи моментът, когато в своето съзнание трябва да се откажете от всяка проява на борба  Владика Ел Мория 20 март 2005 год.
18 Обръщам се към тези от вас, които чувстват особена близост с мен  Възлюбения Иисус  21 март 2005 год.
19 Земята сега преживява критично, преломно време  Санат Кумара  22 март 2005 год.
20 Дойдох, за да пробудя вашето съзнание от дългия сън  Гаутама Буда  23 март 2005 год.
  21 Трябва да се стремите да контролирате своите мисли и чувства  Кутхуми  24 март 2005 год.
22 Аз чувствам вашата Любов. И ви изпращам своята Любов!  Сен Жермен  25 март 2005 год.
23 Нека в най-близко време четенето на моите Розарии бъде най-важната задача във вашия живот  Майка Мария  26 март 2005 год.
  24 Необходим ви е имунитет срещу злото Гуан Ин  27 март 2005 год.
25 Каня ви в моята Школа на Мистериите  Господ Майтрейя  28 март 2005 год.
26 Планетата ви навлиза в цикъл, водещ до разделяне с  илюзиите  Сарапис Бей  29 март 2005 год.
27 Плътският ум трябва да отстъпи място на Божествения разум Заратустра  30 март 2005 год.
28 Трябва да дадем възможност на Бог да се проявява чрез нас  Конфуций  31 март 2005 год.
29 Настъпи времето на новия Изход, който вие трябва да извършите в своето съзнание Моисей  1 април 2005 год.
30 Бъдещето на Русия е свързано с възстановяването на истинската вяра  Господ Шива  2 април 2005 год.
31 Учение за Общността  Гаутама Буда  3 април 2005 год.
32 Два цикъла са изложени от мен в Апокалипсиса. Цикъл на слизане в материята и цикъл на излизане от материята Йоан Възлюбения 4 април 2005 год.
33 Настъпи времето, когато трябва да започнете да действате! Възнесения Владика Игор  5 април 2005 год.
34 Насочваме нашият фокус на Светлината към земята на Русия  Възлюбения Ланело  6 април 2005 год.
35 Пред нас има огромни възможности за осъществяване Божествения план за планетата Земя  Възлюбения Циклопей  7 април 2005 год.
36 Пътят към Небесата е вътре във вас  Бабаджи  8 април 2005 год.
37 Давам ви моята мантра  Господ Кришна  9 април 2005 год.
38 Една ваша вибрация на Любов и Състрадание е способна да потуши адския огън, в който горят много души на тази планета  Възлюбения Иларион  10 април 2005 год.
39 Пригответе своите храмове за идването на месията Йоан Кръстител  11 април 2005 год.
40 Трябва да намерите всички войни на Светлината, намиращи се във въплъщение и да им напомните за тяхната мисия  Господ Ланто  12 април 2005 год.
41 Процесът на постигане на Божествената Истина е постоянен  Великия Божествен Управител  13 април 2005 год.
42 Свърши тъмното време за Русия!  Николай Рьорих  14 април 2005 год.
  43 Вашата Любов и вашата Вяра са всичко, което ви е нужно, за да изпълните своя Божествен план  Свети Архангел Михаил  15 април 2005 год.
44 Най-голям сред вас е този, чието Служение на другите е най-голямо Буда Вайрочана  16 април 2005 год.
45 Трябва да станете проводници, чрез които ще се извърши насищането на физическия план на планетата Земя със Светлина  Атина Палада  17 април 2005 год.
46 Култивирайте чувството на Любов в сърцето си  Джуал Кхул  18 април 2005 год.
47 Молитвата чрез дела винаги е била и остава една от най-висшите форми на молитва  Падре Пио  19 април 2005 год.
48 Основната задача, която изпълнявате на Земята е повишането  на съзнанието на земляните  Буда на Рубиновия Лъч  20 април 2005 год.
49 Вземете за основа на дейността си Божествените идеи, които ви се дават от Владиците  Владика Годфре  21 април 2005 год.
50 Най-добрата проповед ще бъде вашият личен пример  Богинята на Свободата  22 април 2005 год.
51 Целият смисъл на молитвената практика е в извисяването на вашето съзнание  Падма Самбхава  23 април 2005 год.
52 Трябва да прогоните цялата тъмнина от Русия със силата на сърцата си, със силата на примера си Владика Николай  24 април 2005 год.
53 Вие сте дошли в този свят да действате. Изпълнявайте дълга си!  Владика Ел Мория 25 април 2005 год.
  54 Учение за пламъците близнаци  Кутхуми  26 април 2005 год.
55 Ако  искате реално да промените нещо в своя живот, трябва по-често да се замисляте за своето съзнание  Господ Сурия 27 април 2005 год.
56 Аз ще вляза във вашите храмове и ще действам чрез вас  Владика Ел Мория 28 април 2005 год.
57 Вие можете да разполагате с най-мощния инструмент на Бога  Владика Ел Мория 29 април 2005 год.
58 Постарайте се да се приспособите към новите условия. Променяйте съзнанието си  Вселенския Буда  30 април 2005 год.
59 Аз поех върху себе си греховете на света, но главното, което направих е, че ви показах Пътя  Възлюбения Иисус  1 май 2005 год.
60 Всеки ваш акт на служение на всички живи същества намалява вероятността от поредния грозящ катаклизъм  Господ на Света Гаутама Буда  2 май 2005 год.
61 Живеете в удивително благословено време и имате възможност за безпрецедентно вътрешно израстване  Могъщия Космос  3 май 2005 год.
62 Мъдрият човек търси Бога в сърцето си  Възлюбения Мелхиседек  4 май 2005 год.
63 За онези от вас, които са готови да следват Божията Воля, аз ще бъда такава грижлива бавачка, каквато няма да намерите във физическия план  Владика Ел Мория 5 май 2005 год.
64 Вашата задача е да се отделите от този свят и да позволите на Бог да пребивава във вас Господ Майтрейя   6 май 2005 год.
65 Аз чакам търпеливо кога всеки от вас ще е готов да се присъедини към Йерархията на Светлината и да бъде неин преден пост там, където вие се намира точно в този  момент  Санат Кумара  7 май 2005 год.
  66 Ние идваме да разбудим вашата Божественост  Кутхуми  8 май 2005 год.
67 Замисълът на Бога за Русия е Общината на Светия Дух Николай Рьорих  9 май 2005 год.
68 Назначавам ви за дежурни по планетата Земя  Господ Сурия 10 май 2005 год.
69 Учение за истинските и за лъжливи посланици  Санат Кумара  11 май 2005 год.
70 Учение за енергията на Божествената Майка  Възлюбения Павел Венецианецът  12 май 2005 год.
71 Отворете сърцата си за безграничната милост на Небесата Възлюбения Хелиос  13 май 2005 год.
72 Устременост, постоянство и преданост - това са качествата, които са необходими на нашите ученици  Владика Ел Мория 14 май 2005 год.
73 Настъпи време, когато за цялата пълнота на Божествената Истина трябва да се обърнете към Висшата част от себе си  Аз съм това, което Аз съм 15 май 2005 год.
74 Учение за посланничеството, борбата и ролята на Самит Лайтхауз  Възлюбения Ланело  16 май 2005 год.
75 Препоръки, които бих искал да ви дам  Санат Кумара  17 май 2005 год.
76 Учение за практиката на медитацията  Амитабха  18 май 2005 год.
  77 Старайте се да запазвате състояние на вътрешен покой и хармония през по-голямата част от деня  Кутхуми  19 май 2005 год.
78 Аз ще бъда с всеки от вас до тогава, докато вие всички не се върнете у Дома  Санат Кумара  20 май 2005 год.
79 Вие трябва да действате, да действате и да действате Владика Ел Мория 21 май 2005 год.
80 Пътят на посвещение, на който аз обучавам е Път на пълно смирение пред Волята на Бога, пълно самоотдаване и саможертва  Възлюбения Иисус  22 май 2005 год.
  81 Нашата задача е да напоим Земята с нови вибрации, ново съзнание и ново отношение към света  Гаутама Буда  23 май 2005 год.
82 Променяйте съзнанието си, променяйте мисленето си, променяйте начина си на живот  Възлюбения Ланело  24 май 2005 год.
83 Запалете своите факли и вървете, дарявайте своя огън на света  Владика Ел Мория 25 май 2005 год.
84 Учение за кармата на бедността и богатството  Господ Сурия  26 май 2005 год.
85 Учението за Любовта и житейските  изпитания  Господ Майтрейя  27 май 2005 год.
86 Вашия свят подлежи на промяна и тази промяна може да бъде осъществена само чрез изменение на вашето съзнание  Възлюбения Иисус  28 май 2005 год.
87 С помощта на Любовта можете да махнете цялото несъвършенство на вашия свят  Възлюбения Ланело  29 май 2005 год.
88 Вярвам във великото бъдеще на Русия и бих желал да дам на всеки от вас частица от моята Вяра  Николай Рьорих  30 май 2005 год.
  89 Учението за кармата  Кутхуми  31 май 2005 год.
90 Послание до човечеството на Земята  Възлюбения Алфа  1 юни 2005 год.
91 Ще ви напомня как да се срещнете с мен и как да дойдете в моята Школа на Мистериите  Господ Майтрейя  2 юни 2005 год.
92 Желая ви победа!  Възлюбения Ланело  3 юни 2005 год.
93 Ние търпеливо чакаме вашето пробуждане и вашата готовност  Гаутама Буда  4 юни 2005 год.
94 Трябва да се научите да не изпитвате никакви отрицателни чувства към вашите врагове  Възлюбения Иисус  5 юни 2005 год.
  95 Учение за благата карма  Кутхуми  6 юни 2005 год.
  96 Има участък от Пътя, който няма да можете да преодолеете сами, без водач  Кутхуми  7 юни 2005 год.
97 Учение за изцелението  Възлюбения Иисус  8 юни 2005 год.
98 Сега Русия извършва генерално чистене Владика Ел Мория 9 юни 2005 год.
99 Часът на победата настъпи!  Могъщия Победа  10 юни 2005 год.
100 Иска ми се да дойда и да прегърна всяко от 144000 Христови същества на Земята, които сега се намират във въплъщение на планетата Земя  Възлюбения Ланело  11 юни 2005 год.
101 Новият етап ще ви даде възможност да се почувствате като пребиваващи едновременно в два свята  Господ Сурия  12 юни 2005 год.
102 Възраждането на Русия като земя Майка ще стане много скоро  Майка Мария  13 юни 2005 год.
103 Учение за Будда и преумножаване съзнанието на Будда  Кутхуми  14 юни 2005 год.
104 Случва се точно това, което допускате в своето съзнание  Санат Кумара  15 юни 2005 год.
105 Гответе се за възход на Слънцето на Знанието, Слънцето на Вярата, Слънцето на Божественото Съзнание над руската земя  Бабаджи  16 юни 2005 год.
106 Учение за змията изкусителка и за змията на мъдростта   Господ Майтрейя  17 юни 2005 год.
107 Опитът, натрупан от вашият Дух  е това, което ще остане с вас  Аз съм това, което Аз съм 18 юни 2005 год.
108 Учение за Свободата  Владика Ел Мория 19 юни 2005 год.
109 Идвайте, палете вашите факли и носете Светлина на хората от планетата Земя  Възлюбения Ланело  20 юни 2005 год.
110 Вашето съзнание е единственото ограничение на вашата Божествена Свобода  Владика Ел Мория 21 юни 2005 год.
111 Трябва да вървите по Висшия Път  Гаутама Буда  22 юни 2005 год.
112 За възможността да се облекчи кармата за следващия месец и писмата до Кармичното Ръководство  Господ Сурия 23 юни 2005 год.
113 Учение за кармата на бездействието Кутхуми  24 юни 2005 год.
114 Използвайте тази дарена ви от Бога възможност да преминавате  обучение и да получавате наставления  Санат Кумара  25 юни 2005 год.
115 Всеки от вас влияе на ситуацията на планетата Земя  Възлюбения Ланело  26 юни 2005 год.
116 За новата Божествена милост  Владика Ел Мория 27 юни 2005 год.
117 Не може да се пазарите с Бог  Възлюбения Иисус  28 юни 2005 год.
118 Готови ли сте да стъпите на Пътя? Кутхуми  29 юни 2005 год.
119 Поздравявам ви с успешното осъществяване на този важен експеримент за доставяне на важна и своевременна информация във физическия план  Владика Ел Мория 30 юни 2005 год.
120 Методики и практики, които се препоръчват в дадения момент  Санат Кумара  5 август 2005 год.
121 Настъпи време за обединение на всички Светли Сили на планетата  Санат Кумара  7 октомври 2005 год.
122 Всяко ваше усилие ще бъде безпрецедентно приумножено, защото такава е повелята на времето и такава е ситуацията сега на планетата  Господ Шива  27 ноември 2005 год.
123 Препоръки за четене на Розариите  Санат Кумара  28 ноември 2005 год.
124 Ние бихме искали да ви настроим за изпълнение на новите задачи  Санат Кумара  12 декември 2005 год.
125 Новата Божествена Милост  Господ Сурия 13 декември 2005 год.
126 Аз идвам да ви помоля да дадете помощта, от която се нуждае вашата болна планета  Възлюбения Алфа  14 декември 2005 год.
127 Учение за отговорността, свързана с  получената Божествена енергия  Господ Шива  15 декември 2005 год.
128 Беседа за Пътя на Посвещенията  Господ Майтрейя  16 декември 2005 год.
129 Всеки ден трябва да потвърждавате нивото на Христово съзнание  Възлюбения Ланело 17 декември 2005 год.
130 Оставете празничните грижи. Заемете се с реална работа по балансирането на планетата Възлюбения Маха Чохан  18 декември 2005 год.
131 Учение за слизане на карма в края на годината  Кутхуми  19 декември 2005 год.
132 Творете безкористно, устремявайте се внимателно към Божествения свят и ще получите това, което заслужавате  Възлюбения Иисус  20 декември 2005 год.
133 Вярата е лекарството, което ви е необходимо  Владика Ел Мория 21 декември 2005 год.
134 За писмата до Кармичното Управление  Гаутама Буда  22 декември 2005 год.
135 Аз дойдох, за да ви предупредя, че тази диктовка може да бъде последна  Сарапис Бей  23 декември 2005 год.
136 Обръщение   Татяна Микушина 24 декември 2005 год.
137 Радваме се, че нашите призиви намериха отклик във вашите сърца  Великия Божествен Управител  30 декември 2005 год.
138 Нека вашият празник ви напомня за посещението на висшите, ефирните октави  Възлюбения Мелхиседек  31 декември 2005 год.
139 Вие  сте дошли в този свят, за да научите урока за различаването  Господ Шива  1 януари 2006 год. 2006  година 
140 Вие сами трябва да се научите да оценявате своите постъпки, своите мисли и да се освобождавате от всичко суетно и човешко, което пречи на придвижването ви по Пътя  Заратустра  2 януари 2006 год.
141 Учение за смирението  Господ Сурия 3 януари 2006 год.
142 Ние чакаме кога ще пораснете   Вайрочана  4 януари 2006 год.
143 Ние търсим онези, които са способни в своето съзнание да излязат извън рамките на заобикалящата ви илюзия   Господ Шива  5 януари 2006 год.
144 Аз давам възможност и Аз откривам перспектива  Възлюбения Алфа   6 януари 2006 год.
145 Нося ви две новини. Едната  -  тъжна, другата  -  радостна   Владика Ел Мория 7 януари 2006 год.
146 Когато във физическия свят се появи чаша, която можем да напълним със Светлина, ние винаги правим това   Господ Шива 23 януари 2006 год.
147 Използвайте помощта, която ви дават Небесата и не пренебрегвайте тази помощ  Господ Шива 13 март 2006 год.
148 Ние ви призоваваме към установяване на нов тип отношения между Гуру и чела   Господ Шива 15 март 2006 год.
  149 Учение за Божествената Благодарност  Господ Майтрейя  10 април 2006 год.
150 Вие трябва да сте готови в своето съзнание за постоянни промени Господ Майтрейя  11 април 2006 год.
151 Давайте своята Светлина, своята Любов, своята подкрепа на хората около вас   Санат Кумара 15 април 2006 год.
152 Процесът на връщане към Реалността, процесът на свиване на илюзиите ще бъде максимално ускорен  Възлюбения Алфа  16 април 2006 год.
153 Учение за Божествените чудеса  Господ Сурия 17 април 2006 год.
154 Ключът към вашето бъдеще и към бъдещето на цялата планета е вашето съзнание   Гаутама Буда  18 април 2006 год.
155 Беседа за Пътя на Посвещенията   Господ Майтрейя  19 април 2006 год.
156 Наставление за това как трябва да се отнасяте към всичко, което ви заобикаля във вашия плътен свят и в по-фините светове  Владика Ел Мория 20 април 2006 год.
157 Учение за извънземните цивилизации   Заратустра  21 април 2006 год.
158 Учение за пътя на Ученичеството  Господ Шива  22 април 2006 год.
159 Давам ви сигурен път за Дома  Господ Майтрейя  23 април 2006 год.
160 Естественото развитие за вашите души е Пътя, на който ние учим земното човечество   Господ Сурия  24 април 2006 год.
161 Никого не можем да заставим да тръгне, но ние ви зовем на Път  Санат Кумара  25 април 2006 год.
162 Изложете се на ветровете на промените и не се бойте от простуда и заболяване   Гаутама Буда  26 април 2006 год.
163 Ние ви молим да действате в живота си в съответствие с получените знания и учения  Великия Божествен Управител  27 април 2006 год.
164 Само тогава, когато Законът извира от дълбините на вашето сърце вие ставате Негов изпълнител  Кутхуми  28 април 2006 год.
165 Пояснения за Пътя на ученичеството  Господ Майтрейя 29 април 2006 год.
166 Ние ви призоваваме да следвате нашия Път    Владика Ел Мория 30 април 2006 год.
167 Разрешете си да излезете в съзнанието си извън рамките на своето семейство, на своя град и на своята страна и да възприемете цялата Земя като свой роден дом  Господ Майтрейя 5 юни 2006 год.
168 За предстоящия ден на лятното слънцестоене и Божествените милости, свързани с този ден  Господ Майтрейя 15 юни 2006 год.
169 Именно вие сте длъжни да извършите измененията на Земята в съответствие с Божествените образци  Господ Майтрейя 18 юни 2006 год.
170 Вие формирате новата реалност във вашето съзнание   Санат Кумара 1 юли 2006 год.
171 Нивото на вашето съзнание се определя от Божествените качества, които придобивате по вашия Път  Великия Божествен Управител 2 юли 2006 год.
172 Предлагам ви методика с надеждата, че ще можете да я използвате във вашата ежедневна духовна работа  Господ Шива 3 юли 2006 год.
173 От това, доколко ще успеете да развиете в себе си качеството Божествена Любов зависи колко успешно ще продължите еволюцията на вашата прекрасна планета  Господ Сурия 4 юли 2006 год.
174 Само невежеството и ограничеността на вашето съзнание ви пречат да осъзнаете единството си с всяка частица живот  Господ Майтрейя 5 юли 2006 год.
175 Разширяване на разбирането за Закона на Карма  Кутхуми 6 юли 2006 год.
176 Ще се намерят такива, които ще проявят постоянство и преданост и ще помогнат за осъществяването на нашите цели  Владика Ел Мория 7 юли 2006 год.
177 Аз сe стремя да общувам от сърце в сърце с тези, които са готови за такова общуване  Възлюбения Иисус 8 юли 2006 год.
178 Учение за кармичната отговорност за вашите действия при превеждането на текстовете на диктовките и при разпореждането с парични средства  Санат Кумара 9 юли 2006 год.
179 Учение за щастието  Гаутама Буда  10 юли 2006 год.
180 Не се впускайте в търсене на истината, която идва от човешкото съзнание, устремявайте се към Истината, която постъпва във вашия свят от Висшите октави на Светлината и тогава ще сътворите светлото бъдеще за планетата Земя   Възлюбения Циклопей   11 юли 2006 год.
181 Учение за Пътя на Ученичеството  Възлюбения Ланело  12 юли 2006 год.
182 Учение за пророците и за пророчествата  Йоан Възлюбения  13 юли 2006 год.
183 Аз бих желал все повече хора да бъдат осведомени за нашия Път и да поемат по стълбата на Йерархията  Серапис Бей  14 юли 2006 год.
184 Аз и моите ангели сме готови да дойдем при първия ваш призив  Свети Архангел Михаил  15 юли 2006 год.
185 Само от вас зависи ще можете ли да осигурите на вашето Висше Аз благоприятни условия за разговор  Възлюбения Иларион  16 юли 2006 год.
186 Аз ви желая да проявявате в живота си само положителни качества и постоянно да се стремите към планинските върхове на Божествения свят  Господ Ланто 17 юли 2006 год.
187 Ние ви даваме Живо Слово, Живо Учение и очакваме, че ще пренесете нашето Слово и нашето Учение в Живота чрез конкретни дела на физическия план  Санат Кумара 18 юли 2006 год.
188 За милостта на 23 дата и другите възможности, които дават Небесата  Владика Ел Мория 19 юли 2006 год.
189 Не пропускайте своя шанс и се постарайте да се задържите в коридора на еволюционната възможност  Заратустра  20 юли 2006 год.
190 Летният цикъл диктовки, които давахме в България чрез нашия посланик, завърши  Владика Ел Мория 21 юли 2006 год.
191 Качеството изменение на съзнанието е най-важното в сегашния исторически период  Господ Майтрейя 13 септември 2006год.
192 Аз дойдох да затвърдя във вашето съзнание радостта, устрема и победата  Господ Майтрейя 9 октомври 2006 год.
193 Ние имаме нужда от вашата помощ   Господ Майтрейя 15 ноември 2006 год.
194 Ще са необходими всички усилия на вашата воля, за да не се хванете на въдицата на енергиите от миналото и да се устремите към новия ден!   Санат Кумара  20 декември 2006 год.
195 Сега, при смяната на годишния цикъл, е особено полезно да вземете решение и да се освободите от всичко ненужно във вашето съзнание  Господ Сурия 21 декември 2006 год.
196 Поемете нашата ръка и не я пускайте докато Вярата не се върне във вас и съмненията ви не се разсеят като есенна мъгла  Серапис Бей  22 декември 2006 год.
197 Ние идваме, за да ви разкажем за принципите, върху които се изгражда Общината  Бабаджи  23 декември 2006 год.
198 Настъпи времето не да говорим за Бога, а да действаме в живота в съответствие с Божествените закони  Владика Ланело  24 декември 2006 год.
199 Към милостта на 23-я ден от месеца се добавя още един важен пункт Гаутама Буда  25 декември 2006 год.
200 Вие трябва постоянно да анализирате последствията от своите действия и да не се опитвате да учите там, където смесват вашето учение с боклука  Кутхуми  26 декември 2006 год.
201 Сега, в навечерието на Новата година ние бързаме да доведем до вашето съзнание новите задачи, които е необходимо да се изпълнят Владика Ел Мория 27 декември 2006 год.
202 Ние подготвяме вашето съзнание за идването на Новата Епоха  Аз съм това, което Аз съм 28 декември 2006 год.
203 Аз дойдох, за да ви напомня за вашия Божествен произход и за необходимостта да удържите победа над вашата нереална част  Могъщия Победа  29 декември 2006 год.
204 Нека заедно да се съсредоточим върху изпълнението на нашите задачи  Господ Ланто  30 декември 2006 год.
  205 Колкото по-бързо промените вашето поведение и старите си навици, толкова по-бързо целият свят ще влезе в Новата Епоха  Възлюбеният Заратустра  31 декември 2006 год.
206 Послание в началото на годината  Гуатама Буда 1 януари 2007 год. 2007  година
207 Беседа за Бога Господ Шива  2 януари 2007 год.
208 Вест от заседанието на Кармичното Ръководство Великия Божествен Управител 3 януари 2007 год.
209 Беседа за изцелението на душата и тялото  Възлюбения Иларион  4 януари 2007 год.
210 Учение за замяна на страха с Божествена Любов  Свети Архангел Михаил  5 януари 2007 год.
211 Учение за вашата душа  Кутхуми  6 януари 2007 год.
212 Време за избор  Санат Кумара  7 януари 2007 год.
213 Учение за истинската Вяра  Възлюбения Иисус  8 януари 2007 год.
214 Предупреждение за вървящите  Господ Майтрейя  9 януари 2007 год.
215 Учение за предаността  Владика Ел Мория 10 януари 2007 год.
216 За текущата ситуация на Земята   Гуатама Буда  7 март 2007 год.
217 За резултатите от семинара „Пътя на Посвещенията” състоял се на 15 - 18 март 2007 г Господ Майтрейя  20 март 2007 год.
218 Радостна вест  Санат Кумара  20 юни 2007 год.
219 Препоръки към човечеството на Земята  Господ Сурия 21 юни 2007 год.
220 Наставления за текущия ден  Владика Ел Мория 22 юни 2007 год.
221 Учение за Посвещението на Разпятието  Заратустра 23 юни 2007 год.
222 Своевременни наставления  Серапис Бей 24 юни 2007 год.
223 За духовната мисия на Русия  Майка Мария 25 юни 2007 год.
224 Наставления за всеки ден  Кутхуми 26 юни 2007 год.
225 Предупреждение за опасността от контакти с финия свят  Господ Майтрейя 27 юни 2007 год.
226 За защитата от низшите слоеве на астралния план  Свети Архангел Михаил 28 юни 2007 год.
227 Учение за действието на физически план  Гаутама Буда 29 юни 2007 год.
228 Учение за нашия Път  Бабаджи 30 юни 2007 год.
229 Време за избор  Николай Рьорих 1 юли 2007 год.
230 Беседа за Закона за Кармата  Възлюбения Ланело 2 юли 2007 год.
231 Учение за смяна на епохите  Възлюбения Иисус 3 юли 2007 год.
232 Учение за необходимостта да пазите чисти вашите нисши тела  Кутхуми 4 юли 2007 год.
233 Последно предупреждение  Възлюбения Алфа 5 юли 2007 год.
234 Беседа за устремеността към Победа  Могъщия Победа 6 юли 2007 год.
235 Беседа за изменение на физическия план чрез промяна на съзнанието  Господ Сурия 7 юли 2007 год.
236 Учение за Прехода  Господ Шива 8 юли 2007 год.
237 Учение за Буда съзнанието  Гаутама Буда 9 юли 2007 год.
238 Заключително послание за летния цикъл диктовки Владика Ел Мория 10 юли 2007 год.
239 Провъзгласяване на успеха! Санат Кумара 20 ноември 2007 год. 
240 Аз дойдох днес, за да ви напомня, че съм винаги до вас като любяща и грижовна майка  Майка Мария 8 декември 2007 год.
241 Трябва да посветите на Служене целия си живот Санат Кумара 20 декември 2007 год.
242 При всяко мое идване аз се чувствам все по-уверено на Земята  Майка Мария 21 декември 2007 год.
243 Учение за отговорността пред еволюциите на планетата Земя  Господ Сурия 22 декември 2007 год.
244 Послание за моите ученици  Владика Ел Мория 23 декември 2007 год.
245 Учение за алхимията на преобразяването на съзнанието  Сен Жермен 24 декември 2007 год.
246 Учение за Единството  Аз съм това, което Аз съм 25 декември 2007 год.
247 Моето наставление към учениците  Серапис Бей 26 декември 2007 год.
248 Препоръки в края на годината  Майка Мария 27 декември 2007 год.
249 Важно послание  Присъствие на Единния 28 декември 2007 год.
250 Моите препоръки и пожелания към вас   Великия Божествен Управител 29 декември 2007 год.
251 Всички ще бъдете пропити от Светлината и окъпани от енергиите на нашият свят  Господ Майтрейя 30 декември 2007 год.
252 Наставления за всеки ден  Възлюбения Иисус 31 декември 2007 год.
253 Учение за изменение на съзнанието  Гуатама Буда 1 януари 2008 год. 2008  година 
254 Учение за правилното отношение към даваното от Владиците обучение  Владика Иларион 2 януари 2008 год.
255 Учение за избавяне от вредните навици и устойчивите негативни състояния на съзнанието  Свети Архангел Михаил 3 януари 2008 год.
256 Учение за проявлението на Божествените качества в живота  Възлюбения Ланело 4 януари 2008 год.
257 Аз дойдох да разруша всички догми във вашето съзнание  Господ Шива 5 януари 2008 год.
258 Учение за повишаването на вибрациите  Заратустра 6 януари 2008 год.
259 Учение за освобождаването от карма  Кутхуми 7 януари 2008 год.
260 Заповеди  Аз съм това, което Аз съм 8 януари 2008 год.
261 Учение за различаването  Гаутама Буда 9 януари 2008 год.
262 Аз дойдох да обявя пред вас края на поредния етап от нашата работа и началото на следващия етап  Владика Ел Мория 10 януари 2008 год.
263 Отговори на някои въпроси, които ви интересуват Санат Кумара 13 март 2008 год.
264 Вест за текущото положение Санат Кумара 5 юни 2008 год.
265 Напомняне за отговорността Санат Кумара 20 юни 2008 год.
266 Осигурете ни възможност да ходим заедно с вас по планетата Земя!  Господ Сурия 21 юни 2008 год.
267 Беседа за насъщното Господ Ланто 22 юни 2008 год.
268 Вие можете да ни предоставите възможност за по-активни действия Възлюбения Алфа 23 юни 2008 год.
269 Няма смисъл да се дава Учение, ако то не се прилага на практика Серапис Бей 24 юни 2008 год.
270 Вътрешно и външно Учение Възлюбения Иисус 25 юни 2008 год.
271 Учение за това как трябва да постъпвате в живота си Господ Майтрейя 26 юни 2008 год.
272 Настъпи време да проявите своята истинска природа на Будда Будда Амитабха 27 юни 2008 год.
273 Настъпи време да си давате отчет за всяко свое действие и постъпка Владика Иларион 28 юни 2008 год.
274 Възможно е изводът, до който ще стигнете по време на тази беседа, да бъде за вас най-важната крачка за целото ви въплъщение Аз съм това, което Аз съм 29 юни 2008 год.
275 Нужно е обединяване на всички усилия, нужни са конкретни действия, нужни са вашата помощ и участие Владика Ел Мория 30 юни 2008 год.
276 Нужно е да се действа и да се върши работата на Братството още сега Владика Ел Мория 1 юли 2008 год.
277 За положението в света  Санат Кумара 12 октомври 2008 год.
278 Новият ден настъпи Санат Кумара 20 декември 2008 год.
279 Като преодолявате себе си, вие променяте вашия свят Господ Сурия 21 декември 2008 год.
280 Вие можете да правите много повече от това, което правите Владика Иларион 22 декември 2008 год.
281 Аз мога да дам на вашето същество допълнителна енергия и сила Възлюбения Хелиос 23 декември 2008 год.
282 Ние идваме за да подкрепим постиженията на вашия устрем и да сверим ориентирите, по които се движите Ланело и Великия Божествен Управител 24 декември 2008 год.
283 Учение за качествата на ученика Господ Ланто  25 декември 2008 год.
284 Учение за Състраданието и Милосърдието Гуан Ин 26 декември 2008 год.
285 Дойде време за извършване на грандиозни промени във вашето съзнание Господ Шива 27 декември 2008 год.
286 Аз дойдох да ви подтикна напред! Бабаджи 28 декември 2008 год.
287 Суровостта на момента ме задължава да ви предупредя за това, което става Владика Ел Мория 29 декември 2008 год.
288 Учение за промените в света Господ Майтрейя 30 декември 2008 год.
289 Тясната пътека ви води към върховете на Божествения свят Серапис Бей 31 декември 2008 год.
290 Сегашният етап се явява тясно място по пътя на еволюцията Гуатама Буда 1 януари 2009 год. 2009  година 
291 Учение за изменение на вибрациите Кутхуми 2 януари 2009 год.
292 Истината, Бог и Любовта се намират вътре във вас Възлюбения Иисус 3 януари 2009 год.
293 Беседа от сърце в сърце Майка Мария 4 януари 2009 год.
294 Времето за обучение свърши, започнаха практически занятия по йога действия Владика Ел Мория 5 януари 2009 год.
295 Вие присъствате при раждането на новите отношения във всяка сфера на дейност на планетата Господ Шива 22 април 2009 год.
296 Заявление на Господ Шива Господ Шива 24 май 2009 год.
297 Престанете да се измъквате от задачите на еволюцията Санат Кумара 20 юни 2009 год.
298 Повече не трябва да се губи нито минута Господ Сурия 21 юни 2009 год.
  299 Аз ви зова в бъдещето! Свети Архангел Михаил 22 юни 2009 год.
300 Вашата задача е да се научите да побеждавате на финия план Серапис Бей 23 юни 2009 год.
301 Аз дойдох, за да изведа вашите души от мрака, в който е потънала планетата Земя Господ Шива 24 юни 2009 год.
302 Учение за избора и за Пътя Господ Майтрейя 25 юни 2009 год.
303 Защо не всички могат да следват Пътя Възлюбения Иисус 26 юни 2009 год.
304 Небесата ви дават още един шанс Гуан Ин 27 юни 2009 год.
305 Учение за щастието и за Божествения Път Заратустра 28 юни 2009 год.
306 Учение за Служението Джуал Кхул 29 юни 2009 год.
307 Цялото човешко съобщество навлезе в период на преминаване на колективно посвещение Господ Ланто 30 юни 2009 год.
308 Учение за преодоляване на конфликти Гаутама Буда 1 юли 2009 год.
309 Беседа за насъщното Кутхуми 2 юли 2009 год.
310 Учение за Маха Кранти Бабаджи 3 юли 2009 год.
311 Учение за духовните практики Великия Божествен Управител 4 юли 2009 год.
312 Има вероятност за това, че Златният Век ще дойде на Земята Владика Иларион 5 юли 2009 год.
313 Учение за правилното изразходване на Божествената енергия Владика Годфри 6 юли 2009 год.
314 Сериозен разговор с хората на Русия Николай Рьорих 7 юли 2009 год.
315 Беседа за качествата, необходими за по-нататъшна еволюция Падма Самбхава 8 юли 2009 год.
316 Аз зова вашето съзнание към висините Майка Мария 9 юли 2009 год.
317 Ние продължаваме делото, започнато от нас в Русия Владика Ел Мория 10 юли 2009 год.
318 Предупреждение за това, че вие избрахте най-сложния път към бъдещето Санат Кумара 1 декември 2009 год.
319 Настъпи времето за пробуждане към Висшата Реалност на Битието Господ Сурия 2 декември 2009 год.
320 Покажете на Небесата своята Вярност и преданост Господ Шива 3 декември 2009 год.
321 Нужни са сподвижници на духа! Николай Рьорих 4 декември 2009 год.
322 Беседа за това как да се четат посланията и как да се отнасяме към Посланика Бабаджи 5 декември 2009 год.
323 Вие трябва да се отнасяте към вашите деца така, като че ли аз, Господ Майтрейя, съм дошъл при вас в образа на вашето дете Господ Майтрейя 6 декември 2009 год.
324 Задачата на Възнесените Владици е да спасят, колкото е възможно повече души на Светлината, заблудили се в съвременния свят Господ Ланто 7 декември 2009 год.
325 Моят Божествен огън е винаги с вас! Заратустра 8 декември 2009 год.
326 Всяко Учение, което не се закрепва на практика, е мъртво учение Възлюбения Ланело 9 декември 2009 год.
327 Цялото съвършенство е заложено вътре във вас Сен Жермен 10 декември 2009 год.
328 Същност на Розовия Път Възлюбения Иисус 11 декември 2009 год.
329 Учение за освобождаване от негативните енергии Кутхуми 12 декември 2009 год.
330 Учение за текущата ситуация на Земята и за насокaтa на вашите духовни търсения Гаутама Буда 13 декември 2009 год.
331 Сега на Земята са създадени идеални условия, когато всеки може да прояви своята вътрешна същност  Свети Архангел Михаил 14 декември 2009 год.
332 Учение за правилното използване на сексуалната енергия Серапис Бей 15 декември 2009 год.
333 Има смисъл да променяте само себе си Конфуций 16 декември 2009 год.
334 Можете да започнете Служение направо там, където се намирате в дадения момент Възлюбената Нада 17 декември 2009 год.
335 Важно е това, доколко сте способни да съхраните своята преданост към Волята на Бога Владика Иларион 18 декември 2009 год.
336 Именно във вашата среда, сред обкръжаващия ви хаос и грубост, са способни да разцъфтят лотосите на Божественото съзнание Елохим Циклопей 19 декември 2009 год.
337 Имаме нужда от вашата готовност за Служение на еволюциите на Земята Великия Божествен Управител 20 декември 2009 год.
338 Учение за Божествената Свобода Богинята на Свободата 21 декември 2009 год.
339 Имаме нужда от вашата помощ Атина Палада 22 декември 2009 год.
340 Нека моят лъч на Милосърдието и Състраданието докосне вашите сърца Гуан Ин 23 декември 2009 год.
341 Огньовете на духа, огънят на сърцето - ето какво трябва да ви безпокои преди всичко Буда Вайрочана 24 декември 2009 год.
342 Учение за действието на мантията на Посланика Възлюбената Порция 25 декември 2009 год.
343 Аз дойдох да предупредя, че не всичко е благополучно на Земята Елохим Херкулес 26 декември 2009 год.
344 Необходима е повсеместна проява на Вяра и благочестие Майка Мария 27 декември 2009 год.
345 Предстои ни още дълъг път с вас по стъпалата на еволюцията Могъщия Космос 28 декември 2009 год.
346 Вие споделяте цялата отговорност с Йерархията за това, което става на планетата Възлюбения Алфа 29 декември 2009 год.
347 Изпълнете обкръжаващото ви пространство със съвършенни образци Елохим Аполон 30 декември 2009 год.
348 Пожелавам ви да се научите да запазвате своето съзнание на онова ниво, където присъстват само Любов, Радост, Покой и Хармония Възлюбения Хелиос 31 декември 2009 год.
349 Благословение Присъствие на Единния  1 януари 2010 год. 2010  година 
350 Приемете дара на това послание в своето сърце Гаутама Буда 2 януари 2010 год.
351 Без възстановяването на Земята на космическата Йерархия, без почитането на Божествения Закон, човечеството на Земята няма бъдеще Моисей 3 януари 2010 год.
352 Мирът на Земята зависи от онова ниво на съзнание, което са способни да проявят най-добрите синове и дъщери на Бога Елохим Мир 4 януари 2010 год.
353 Нужно ви е да си спомните, че най-главното във вашия живот е Бог Господ Шива 5 януари 2010 год.
354 Беседа за въплъщаването на Владиците и за института на посланичеството Възлюбения Иисус 6 януари 2010 год.
355 Зов за пробуждане Санат Кумара 7 януари 2010 год.
356 Беседа за паричната енергия и за много други неща Падмасамбхава 8 януари 2010 год.
357 Беседа за възстановяване на трепетното отношение към Словото на Истината Йоан Възлюбения 9 януари 2010 год.
358 Беседа за Златния Век Сен Жермен 10 януари 2010 год.
359 Беседа за Пътя на ученичеството Джуал Кхул 11 януари 2010 год.
360 Има Път, който лежи във вашите сърца Аз съм това, което Аз съм 12 януари 2010 год.
361 Беседа за реализацията на Божествената възможност в Русия Владика Николай Рьорих 13 януари 2010 год.
362 Беседа за действието на посланията Кутхуми 14 януари 2010 год.
363 Учение за Общината Гаутама Буда 15 януари 2010 год.
364 Някои от целите на предаването на посланията Великия Божествен Управител 16 януари 2010 год.
365 Аз ви зова към действие Владика Годфри 17 януари 2010 год.
366 Учение за ситуацията на планетата Владика Иларион 18 януари 2010 год.
367 Две мисии на Светлината Госпожа Теософия 19 януари 2010 год.
368 Нашата задача е да разбудим колкото е възможно повече души Серапис Бей 20 януари 2010 год.
369 Аз искам да ви вдъхна увереност и да ви освободя от страха Владика Ел Мория 21 януари 2010 год.
370 Учение за отговорността Санат Кумара 1 юни 2010 год.
371 Настъпи време за преминаване от света на илюзиите в реалния свят на Бога Възлюбения Алфа 2 юни 2010 год.
372 Настъпи времето, когато човечеството трябва да прояви своята устременост и да излезе на ново ниво на съзнанието Господ Сурия 3 юни 2010 год.
373 Настъпи момента за сериозен разговор Владика Ел Мория 4 юни 2010 год.
374 Ние протягаме нашата ръка за помощ на всеки, който помоли за помощ Владика Ел Мория 5 юни 2010 год.
375 Чест и хвала на праведниците Заратустра 6 юни 2010 год.
376 Учение за труда и отношението към парите Бабаджи 7 юни 2010 год.
377 Разговор с хората на Русия Владика Николай Рьорих 8 юни 2010 год.
378 Необходимо е да изградите Златния Век, преди всичко, вътре във вашето същество Сен Жермен 9 юни 2010 год.
379 Беседа за необходимостта от преодоляване на някои негативни черти от характера Гуатама Буда 10 юни 2010 год.
380 Целият механизъм за щастлив живот е заложен вътре във вас Майка Мария 11 юни 2010 год.
381 Учение за вибрациите и взаимната връзка между всичко, което съществува на Земята Кутхуми  12 юни 2010 год.
382 Беседа за преминаване от света на илюзиите в Божествения свят Господ Майтрейя 13 юни 2010 год.
383 Ние ви указваме пътя, който е призван да измени ситуацията на планетата Атина Палада 14 юни 2010 год.
384 Вие всички ще постигнете своята победа Възнесената Владичица Клер 15 юни 2010 год.
385 Нашата задача е да дадем вярно направление и ориентири на онези, които могат да се възползват от това Възлюбения Ланело 16 юни 2010 год.
386 Учение за внимателното отношение към Словото Йоан Възлюбения 17 юни 2010 год.
387 С Бога всичко е възможно! Възлюбената Порция 18 юни 2010 год.
388 Беседа, която е важна за вас Гуан Ин 19 юни 2010 год.
389 Необходимо е да определите кое за вас е по-важно: този свят или Божествения свят Възлюбения Бабаджи 20 юни 2010 год.
390 Заключително послание Владика Ел Мория 21 юни 2010 год.
391 За резултатите от заседанието на Кармичното Ръководство Буда Вайрочана 3 юли 2010 год.
392 Екстрено послание Санат Кумара 16 ноември 2010 год.
  393 Настъпи моментът на вашия окончателен избор Санат Кумара 22 декември 2010 год.
394 Вие постигате, не движейки се в широта, а навлизайки в дълбочина Владика Ел Мория 23 декември 2010 год.
395 Ние очакваме добър урожай от покълналата във вашите същества Божественост Господ Сурия 24 декември 2010 год.
396 Не работата с Възнесените Същества, а качеството на вашето съзнание ви придвижва по Пътя Господ Шива 25 декември 2010 год.
397 Новото съзнание ще даде възможност да покълне новото общество  Владика Николай Рьорих 26 декември 2010 год.
398 Взаимната връзка между събитията в Русия в началото на миналия век и този век Възлюбения Ланело  27 декември 2010 год.
  399 Днешната беседа ще ви обясни вашите несполуки по Пътя Кутхуми 28 декември 2010 год.
400 Някои резултати от отиващата си година Серапис Бей 29 декември 2010 год.
401 Божествената наука е най-сложната от всички науки Великия Божествен Управител 30 декември 2010 год.
402 Пожелавам ви да издържите с успех всички изпитания Господ Майтрейя 31 декември 2010 год.
403 Традиционно послание в началото на годината Гаутама Буда 1 януари 2011 год. 2011  година 
404 Нерадостно послание Владика Ел Мория 2 януари 2011 год.
405 Запазвайте вашето съзнание на това ниво, на което то е неуязвимо за съблазните на илюзията  Санат Кумара 14 юни 2011 год.
  406 Пътят се намира вътре във вас  Господ Сурия 15 юни 2011 год.
407 Различните страни на Учението за Пътя на Посвещенията Господ Майтрейя 16 юни 2011 год.
408 Вие създавате своето бъдеще и бъдещето на цялата планета  момента на зачатие на  вашето дете  Кутхуми 17 юни 2011 год.
409 Вие сте обречени на Златния век! Сен Жермен  18 юни 2011 год.
410 Учение за важността на различаване на участъка от Пътя, на който се намирате Господ Ланто 19 юни 2011 год.
411 Ние се надяваме, че посятите от нас семена ще поникнат в душите на хората  Владика Годфре 20 юни 2011 год.
412 Единствено вашата увереност в съществуването на Висшата реалност може да спаси човечеството сега Господ Шива  21 юни 2011 год.
413 Аз ви зова на пътешествие в реалния свят Гуатама Буда 22 юни 2011 год.
414 Заедно ние можем да извършим чудото, което очаква Русия Майка Мария 23 юни 2011 год.
415 Опазвайки себе си от некачествени състояния на съзнанието, вие спасявате целия свят Гуан Ин  24 юни 2011 год.
416 Дойде времето за извършване на революция във вашето съзнание! Бабаджи 25 юни 2011 год.
417 Способността да допускате Владика Ел Мория 26 юни 2011 год.
418 Във времето, в което живеете, всички възможности са открити Санат Кумара 27 декември 2011 год.
419 Приемете новите енергии, енергиите на обновлението и ги следвайте  Атина Палада 28 декември 2011 год.
420 Всички промени ще дойдат във вашия свят вътре от вас самите Гуан Ин  29 декември 2011 год.
421 По-смело встъпвайте в Новата Епоха – Епохата на Водолея!  Сен Жермен  30 декември 2011 год.
422 Мистичният момент  Аз съм това, което Аз съм 31 декември 2011 год.
423 Послание в началото на годината Гуатама Буда  1 януари 2012 год. 2012  година 
424 Аз ви указвам ясно пътя и посоката на вашето движение Владика Ел Мория 2 януари 2012 год.
425 Пожелавам ви да постигнете онази степен на осъзнатост, която ще ви позволи да се устремите по висшия Път Санат Кумара 21 юни 2012 год.
426 Сега започва вашата работа за Бога Господ Шива 22 юни 2012 год.
427 Вашето съзнание и способността ви за различаване ще ви дадат възможност да продължите еволюцията си Бабаджи 23 юни 2012 год.
428 Аз искам да помогна на всеки от вас Възлюбения Иисус 24 юни 2012 год.
429 Настъпва краят на мрака и занапред ви очаква само Светлина Майка Мария 25 юни 2012 год.
430 За тези, които са с Бога, нищо не е страшно! Сен Жермен 26 юни 2012 год.
431 Беседа за посланичеството и Божествената милост Възлюбения Ланело 27 юни 2012 год.
432 Някои пояснения към Закона за Кармата и Закона за Реинкарнацията Кутхуми 28 юни 2012 год.
433 Ние нямаме повече възможност да продължим работата си на територията на Русия. Владика Ел Мория 29 юни 2012 год.
434 Сега настъпи вашето време да действате Санат Кумара 21 декември 2012 год.
435 Аз дойдох да ви дам Учение за Бога Господ Шива  22 декември 2012 год.
436 Вашата основна задача е да повишавате съзнанието на хората на Земята Елохим Мир  23 декември 2012 год.
437 Ще влезем достойно в Новата Епоха! Сен Жермен  24 декември 2012 год.
438 Пояснения към ситуацията на планетата Господ Сурия 25 декември 2012 год.
439 Във вас е скрит огромен потенциал за самонастройка към Висшите светове Буда Вайрочана  26 декември 2012 год.
440 Вие трябва да бъдете проникнати от благоговение пред Великата жертва, която Санат Кумара принесе за вашите животи Заратустра  27 декември 2012 год.
441 Необходимо е да започнете да действате! Владика Ел Мория 28 декември 2012 год.
442 Аз ви протягам ръка за помощ  Санат Кумара 20 юни 2013 год. 2013 година 
443 Променяйте се, устремявайте се и ще придобиете златните одежди на Будда и съкровището на Божествената Мъдрост Гаутама Буда 21 юни 2013 год.
444 Аз дойдох да помогна на вашата душа  Гуан Ин  22 юни 2013 год.
445 Позволете на Бог да влезе в живота ви Майка Мария 23 юни 2013 год.
446 Великата милост на Небесата Възлюбения Алфа 24 юни 2013 год.
447 Пребиваването в Бога - това е просто състояние на вашето съзнание  Великия Божествен Управител 25 юни 2013 год.
448 Аз ви призовавам да следвате вашите идеали независимо от всичко!  Сен Жермен 26 юни 2013 год.
449 За основите на Учението и непрекъснатостта при предаването на Учението  Възлюбеният Иисус 27 юни 2013 год.
450 Божествената Истина се постига не с външни търсения, а с вътрешни стремежи Кутхуми 28 юни 2013 год.
451 Аз ви поздравявам с успеха на силите на Светлината!