Използвайте помощта, която ви дават Небесата и не пренебрегвайте тази помощ

Господ Шива, 13 март 2006 г.

 

 

 

 АЗ СЪМ Шива, дошъл отново чрез моя посланик. Ситуацията е такава, затова Аз дойдох  да дам поредното послание, което ще ви позволи да си я изясните и  да установите ориентирите, по които ще изберете да се ръководите в живота си.

Веднага след завършването на предишния цикъл диктовки ние изпитахме огромно облекчение от това, че успяхме да осъществим замисленото и да дадем информацията, необходима на цялото човечество чрез проводник, който се намира във въплъщение.

Но след това се натъкнахме на съвършено непредсказуемо съпротивление на нашите действия. И това съпротивление премина през умовете на много хора, намиращи се във въплъщение, сред които много от тях смятаха себе се за светлоносци. Затова дойдох да ви уверя още веднъж, че ние ще продължим да даваме нашите послания каквито и усилия да ни струва това.  И ще правим това в съответствие с нашите планове и нашите срокове, които настъпват в съответствие с космическите възможности и необходимост.

Затова дойдох днес да ви дам още веднъж да разберете, че както и да се развива ситуацията на планетата Земя, ние, Възнесените Учители ще работим с човечеството на Земята и ще продължаваме да предприемаме опити за изменение на съзнанието на земляните.

Изглежда, като че ли информацията в нашите послания  е много малко,  но ние не спираме да се удивляваме всеки път, когато се намерят хора, готови по първия наш зов да откликнат на всички наши предложения и забележки и да правят всичко, което е необходимо сега.

Знаете, че едно от най-важните неща за човечеството сега  е изменението на съзнанието.  И затова е добро всичко, което спомага за изменението на съзнанието на земляните. Разбира се ние имаме в предвид изменение на съзнанието, което ние се стремим да проявим във вашата октава, а не изменение на съзнанието, което вие смятате, че трябва да стане.

Затова са добри всички начини за разпространение на знанията, съдържащи се в дадените диктовки, а също така са добри и всякакви начини за довеждане на информацията до знанието на хората, включително лични срещи, курсове за обучение, семинари, създаване на школи за обучение на родители и деца по основи на Закона за кармата и основи на поведението, базиращо се на Божествения закон.

Всичко истинно, което е от Бога се нуждае от вашата помощ за да расте и се разширява.

Затова когато се учудвате, че не всичко около вас изглежда така, както би ви се искало, ние казваме: “Толкова по-добре! Имате върху какво да приложите своите усилия, своите способности и таланти!”

Огледайте се около себе си и внимателно проанализирайте, какво от това, което смятате че трябва да бъде изменено, можете да измените сами като се опирате на своите възможности и на своите способности.

Аз бих искал още веднъж да ви припомня диктовката, която дадох на 27 ноември миналата година. Когато насочвате мислите си в необходимата посока, напълвате образите възникващи във вашата глава с Божествена енергия, тогава аз ще имам възможност да ви помагам и да напълня вашите образи с моята енергия.

Съществува Божествена възможност, която се дава на планетата в определен момент. И такава възможност сега се дава чрез нашия посланик. Понякога от вас не се изисква нищо освен да признаете нашия посланик. И веднага щом признаете посланика на Йерархията, вие автоматически заставате върху стъпалата на Йерархията. И цялата Йерархия има възможност да ви помага в работата и в осъществяване на вашите планове.

Аз бих искал още да се спра на един важен момент. Нашият посланик е човек, който съхранява нашите вибрации, постоянно пренасяйки своята преданост на Йерархията през всякакви житейски ситуации и въплъщавайки Нейните планове на Земята. За вас, които се намирате във въплъщение, нашият посланик е въплътен учител, Гуру. И това означава, че вие сте длъжни да следвате указанията, които получавате от нашия Гуру, така, като че ли тези указания са дадени лично от мен.

При това от вас се иска да различавате, за да можете да разберете в каква степен  да се доверите на външния Гуру, и в каква степен да се ръководите от указанията, които получавате от сърцето си, от вашата Висша част.

Учението за Гуру изисква допълнително разшифроване. И аз мисля, че ние ще можем в една или друга степен да ви дадем това наше учение. Защото твърде много са онези, които се смятат за гуру или се държат като гуру, но всички или почти всички те не носят в себе си главния признак на истинския Гуру – способността към саможертва и способността да положи себе си върху олтара на служенето.

Затова колкото и вашето човешко съзнание да ви пречи да разберете истинското значение на мантията на Гуру и отношението гуру-чела, все пак всяко препятствие, което е във вас може и трябва да бъде премахнато с помощта на искрения ви устрем и предаността ви на Йерархията.

Всеки път, когато ви е необходимо да получите потвърждение или опровержение за истинността или лъжливостта на този или онзи човек смятащ се за ваш Гуру или за наш посланик, моля ви обръщайте се за помощ към мен.

Просто вземете в ръце моя образ или се приближете до моя статуя и искрено ме помолете за помощ.

 Веднага щом видя вашата искреност и устременост аз непременно ще ви помогна. И вие ще получите различаването, от което се нуждаете на дадения етап от вашето развитие.

Затова използвайте помощта, която ви дават Небесата и не пренебрегвайте тази помощ.

АЗ СЪМ Шива, и аз се прощавам с вас днес, но се надявам на нови срещи.

 

Всяко ваше усилие ще бъде безпрецедентно приумножено защото е такава повелята на времето и е такава ситуацията на планетата сега

Господ Шива, 27 ноември 2005 г.

 

 

АЗ СЪМ Шива. АЗ СЪМ дошлият за наставления отнасящи се до взаимодействието между различните духовни групи и направления, които съществуват в днешния историческия момент.

Ние отчетливо си представяме цялата ограниченост на съзнанието на хората и цялото нежелание да се види Божествената Истина и да се приеме тя от голяма част от хората населяващи днес Земята.

Но стремленията предприемани от вас са наистина безценни. Защото всеки, който е пробуден и е готов да приеме Божествената Истина, макар и не в цялата й пълнота, но е устремен към приемането на тази Истина, е за нас безценен проводник, кристал-зародиш, чрез който ние можем да привнесем елементи на новото съзнание и новите взаимоотношения на Земята.

Затова приемете моята благодарност - всеки, който е устремен, всеки, който дава какъвто и да е, дори и най-незначителен принос в общото дело за спасение на планетата Земя.

Вие можете да съхраните устрема в своето сърце и да действате в съответствие с този устрем във ежедневието си, можете да вършите тези неща, за които вашето съзнание е готово, можете да внасяте всякакъв материален или духовен дар на олтара на служенето на Божествената Истина. Ние ще приемем всички ваши дарове с благодарност и ще ги приумножим в нашите сърца.

Дойде времето, когато всяко, дори незначително ваше действие насочено към поддържане на Божествената вибрация във вашата физическа октава ще бъде получено, съхранено и приумножено от нас.

Благословени са вашите усилия, благословени са вашите стремления, в която и област те да се осъществяват.

Вие не можете да не действате, намирайки се във физическата октава, не можете да не действате, защото такава е повелята на времето и такава е волята на Бога сега.

Съхранявайте и приумножавайте вашата Божественост, вашето духовно начало. И привнасяйте в своя живот поклонение към Бога, към Висшия Закон съществуващ в тази вселена.

Всяко ваше усилие ще бъде приумножено безпрецедентно защото е такава повелята на времето и е  такава ситуацията на планетата сега.

Но за тези, които не желаят по някаква причина да се подчинят на повелята на времето и Висшия Закон, настъпва сложен период. Защото всяко противодействие, което оказвате ще се обърне срещу вас. И вашите действия почти мигновено ще водят след себе си следствия, които също ще бъдат приумножени. И не може да не видите безполезността на вашите опити да се вкопчите в старото съзнание, старото поведение и предишния начин на мислене и действие.

Всичко около вас подлежи на промяна и вече се променя. И само слепият и глухият могат да продължават да си дават вид, че нищо не се променя и всичко си е по старому.

Не, уверявам ви, никога преди промените на планетата Земя не са ставали с такива големи темпове, с каквито стават сега във вашето време. И приспособяването към тези изменения може да стане само като променяте себе си, като променяте вашето съзнание и стереотипите на вашето мислене и  поведение.

А сега бих искал да дам още едно напътствие и наставление. Приемете го като препоръка за вашата ежедневна духовна работа.

Всеки ден, започвайки от днес, до новата година, аз ви моля да отделяте макар и няколко минути на ден за медитация, вътрешно съзерцание и приемане на образ за бъдещето на вашата страна и вашата планета.

Можете да рисувате в съзнанието си най-смели образи и планове и да използвате за това цялото си въображение. Единствено условие, което трябва да спазвате е чистотата на вашите мотиви, вашите помисли и вашите стремления. И аз ви обещавам, че каквито и смели надежди, образи и планове да изградите в своето съзнание за близкото бъдеще, за следващата година и близките няколко години, всичко това аз ще поддържам лично, приумножено и възвърнато във вашия свят като Божествена възможност, Божествена милост и Божествено видение.

Затова дерзайте, изграждайте най-смелите планове и ако те отговарят на Божественото направление, характерно за времето на промените, което изживява планетата Земя, всичко това ще бъде поддържано и ще се прояви във вашия физически свят.

Остава ви малко време за вашите медитации. Само до края на тази година.

Не забравяйте преди медитациите си да ме призовете, мен Господ Шива, за да мога да разруша всичко старо и отживяло, което пречи за осъществяване на вашите планове и да ви дам Божествената възможност и да ви одаря с моята Любов, Надежда и Вяра.

Приумножавайте вашите стремления. Дерзайте. Помнете винаги, че мисълта е материална и може винаги да твори. И творческата способност на вашата мисъл, която е винаги свойствена за вас, просто ще бъде многократно усилена в този период от време до края на годината.

Не пропускайте своя шанс и не забравяйте да записвате всички ваши мисли, планове и пожелания на отделно листче. Медитирайте и детайлизирайте вашия замисъл по време на всяка медитация. И наблюдавайте какво ще се случва във вашия живот и в заобикалящата ви действителност когато настъпи новата година и в продължение на близките няколко години. На всеки от вас ще бъде дадена възможност да срещне и осъзнае силата на своята мисъл, когато тя попадне в унисон с Божествените цели и задачи за този исторически момент.

А сега аз ви пожелавам плодотворна работа и ви оставям насаме с вашите мисли и замисли.

АЗ СЪМ Шива, който беше с вас днес.

Назад

© Татяна Микушина, 2006