Ние ви призоваваме към установяване на нов тип отношения между Гуру и чела

Господ Шива, 15 март 2006 г.

 

 

 АЗ СЪМ Шива, дошъл отново при вас, за да поговорим за Пътя, който ви предстои да следвате, ако изберете този Път, на който ние учим чрез нашия посланик

Има много подходи и има много пътища във вашия материален свят. Голямата част от тези  подходи и пътища за съжаление не водят за никъде. От въплъщение във въплъщение вие блуждаете в илюзии и не можете да намерите истинския Път.

И дори когато, най-накрая, откривате по своя Път Истината, вие започвате да се съмнявате от Бога ли е това, с което се сблъсквате?

И често се случва да изберете верния Път и вече да вървите по него, но в някакъв момент на душевна слабост вие се поддавате на влиянието на плътския ум и започвате да се съмнявате. Вашите съмнения са предизвикани от вашето несъвършенство. Затова винаги когато избирате Пътя, който да следвате или започвате да се съмнявате в Пътя, по който вървите, следва да се замислите откъде идват вашите съмнения?

Разумни ли са съмненията ви или те просто са следствие от вашия страх, от неувереността ви в себе си.

Необходимо е постоянно да различавате вашите вътрешни състояния. Под влияние на нереални сили ли се намирате или просто подлагате на разумен анализ Пътя, който следвате?

И всеки път в тази ваша вътрешна работа вие сте принудени да се ръководите само от вътрешната си интуиция и от гласа на вашето сърце.

Затова ние не се уморяваме да ви повтаряме:  „Развивайте интуицията си, вътрешното си различаване и връзката си с реалния свят на Бога”

На вас ви е трудно да правите това когато сте напълно потопени в илюзията. Затова ние ви изпращаме нашите вестители, нашите служители, които ви показват Пътя и ви помагат да се ориентирате в морето на живота.

Но вие и само вие можете да изберете кого да следвате и от чии препоръки да се ръководите.

Ситуацията се усложнява от това, че колкото и предан и искрен да е нашия посланик, той е приел човешко въплъщение и заедно с въплъщението си той е бил принуден да приеме върху себе си и част от световната карма, да се натовари с това бреме, за да може да остане във въплъщение.

Виждайки несъвършенството на нашите посланици вие може да изпаднете в недоумение и да ви обхванат допълнителни съмнения.

Затова ви казваме, че не трябва да се доверявате сляпо на хората, които сами се провъзгласяват за месии, посланици и учители. Винаги присъства елемент на непредсказуемост във всяка ситуация и човекът, който само допреди известно време с пълно право е бил наш представител и е носил нашата мантия, може да сгреши и дори да се отклони от Пътя. Затова е необходимо внимателно да наблюдавате и да анализирате всички действия на нашите посланици и вестители. И да умеете да различавате в техните постъпки временните грешки, от които е невъзможно да се опазите във вашия свят, от по-сериозните  грехове на предателство и отстъпление от принципите на Братството.

Това е ново учение и ние се осмеляваме да го дадем сега чрез нашия посланик с надеждата, че мнозина от вас сте достигнали онова ниво на развитие, което ще ви позволи да не прибягвате до категорични изводи и да се откажете да следвате нашите посланици.

Не, сега не е време когато можете да вървите по Пътя самостоятелно и сами да избирате Пътя. Няма да можете да се справите без нашите представители и посланици. Но вие трябва да подходите осъзнато и с мерките на вашето вътрешно съзвучие и различаване към избора на хората, в чиито съвети си струва да се вслушвате и чието ръководство да следвате.

И ако по-рано, в предишни времена от вас се е изисквало безусловно послушание и твърдо следване на указанията на Гуру, то сега ние ви казваме, че преди всичко трябва да се вслушвате във вашия вътрешен глас и вътрешната си интуиция за всичко и само след това да следвате външните указания на който и да е Гуру.

Хората, които не са готови за такива нови гуру-чела отношения, няма да могат да следват даваните от нас учения чрез този посланик. Те имат нужда от други, по-твърди указания и следване на външни догми и правила. Затова ние даваме това Учение, но напълно осъзнаваме, че различните човешки индивиди  се намират на различни стадии от своето развитие и това, което е добро за един може да бъде нежелателно и преждевременно за друг.

Общоизвестно е, че ако човек е прекарал дълго време в подземие и не е имал достъп до дневна светлина, то моменталното му излизане на ярката слънчева светлина може напълно да го ослепи и да нанесе непоправима вреда на неговото здравето.

Във въплъщение на Земята се намират хора с различно ниво на съзнание и сега ние даваме нашите учения за тези, които са готови да следват авангарда. За тези, които са изпреварили своите събратя и са готови да встъпят в непосредствени отношения с Възнесените Учители, в непосредствени отношения основани на сътрудничество и взаимно уважение.  Обаче докато се намирате във въплъщение главният принцип за вас е безусловното подчиняване на Възнесените Учители и на нашите представители.

Но решение за подобно подчинение вземате в своето сърце самите вие и винаги трябва да бъдете готови за промяна на това решение ако почувствате, че обстоятелствата са се изменили.

Затова отношенията гуру-чела, характерни за новото време ще се отличават с това, че вие ще имате по-скоро творчески, взаимно обогатяващи взаимоотношения с вашите Гуру, отколкото отношения основаващи се на принуждение и диктат, както това беше прието по-рано в много наши организации.

И тези отношения са по-близо до духа на времето и общите демократични преобразувания, които стават в света.

Повтарям още веднъж, че не всички ще могат да установят новите отношения и не всички ще ги приемат. И мнозина просто не са готови за такива отношения защото всеки намек за това, че учителят може да греши за тях е сигнал, че те въобще не трябва да се вслушват в мнението на своя Гуру.

Ние ви призоваваме към установяване на нов тип отношения между Гуру и чела, отношения изградени върху безусловната любов, истинското братство и сътрудничество.

И се надяваме, че ще се намерят достатъчно на брой индивиди, които вече са готови за подобни отношения и вече ги следват.

За мен беше радостно да ви дам днес това важно Учение, от което вие несъмнено се нуждаете.

 АЗ СЪМ Шива, който беше с вас през този ден!

Назад

© Татяна Микушина, 2006