Давайте своята Светлина, своята Любов, своята подкрепа на хората около вас

 

Санат Кумара

15 април 2006 г.

 

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново при вас. Когато дойдохме преди малко повече от година, за да дадем диктовки чрез нашия посланик, тогава това събитие не беше забелязано от по-голямата част от човечеството. Но ние и не се стремяхме да му се обърне внимание. Главните и най-значимите събития винаги стават много тихо и незабележимо.

Ние идваме, за да поговорим с човечеството на Земята и всеки следващ път нашето идване става за вашето съзнание все по-естествено, като изгрева и залеза на слънцето.

Ние идваме и чрез нашето идване се изменя ситуацията на планетата Земя. Защото със всеки път, все по-голям и по-голям брой хора могат да имат достъп до тези диктовки и да се наслаждават на нектара от Божествена енергия, съдържащ се в тях.

Сега аз дойдох, за да ви напомня още един път за промените, които трябва да се извършват все по-решително и все по-решително, за тези промени и изменения, за които вече спомена Възлюбеният Майтрейя в своята диктовка от 11 април 2006 год.

Също като него и аз няма да скрия, че от всеки от вас, който чете тези диктовки, зависи с какъв темп ще стават промените. Защото всичко свързано с вашия физически свят, всякакви изменения във вашия свят стават само благодарение на изменението на вашето съзнание.

И както винаги, ще ви дам някои наставления и кратко Учение, които ще ви помогнат за изменение на съзнанието ви.

Всеки път, когато имам възможност да говоря с вас, които се намирате сега във въплъщение, аз идвам с голямо вълнение и с трепет в сърцето си.

Деца мои, вие не осъзнавате и не можете докрай да осъзнаете цялата отговорност, която лежи на раменете ви.

Преди да се въплътите, много от вас са минали през голяма подготовка и обучение в ефирните светове. Бяха избрани най-добрите души за въплъщение в това сложно време.

Затова е много болно да се наблюдава как тези души, дошли вече във въплъщение, са позволили на илюзиите да овладеят тяхното съзнание, как са забравили не само това, за което са се въплътили, но са забравили въобще за Бога и са загубили в своето сърце не само Божествените образци, но и нравствените ориентири.

Болно е да се осъзнава това, но още по-болно е да се гледа когато тези души правят преход и отново попадат във финния план. Сърцето се облива в кръв, когато гледаш страданието на тези души. Когато завесата падне от очите им и пред тях се открие плана, за който са дошли във въплъщение и който не са изпълнили, то стресът, който получават тези души, е сравним с най-страшния стрес, който може да преживее една душа, намираща се във въплъщение. И този стрес ляга като тежко бреме върху душата. Необходими са усилията на много ангели, които са призвани да изцелят душата между прераждания, за да подготвят такава душа и тя отново да стане способна да се въплъти на Земята.

Ако вие се отнасяте един към друг макар и с една хилядна от любовта и грижите, които вашата душа получава в периода между преражданията в ефирните октави на Светлината, то светът би се изменил неузнаваемо за много кратко време.

Това, което трябва да направите, е да промените отношението си към хората около вас.

Ако вие сте стара душа, идваща във въплъщение за просветление на по-малко развитите братя и сестри, спомнете си своя дълг и приетите отговорности преди въплъщението. Колкото и да ви е трудно, не мислете за себе си, помислете за тези, които са до вас и които се нуждаят от вашата грижа.

Понякога един ласкав поглед или добра дума са достатъчни душата отново да се обнадежди и да стане уверена в утрешния ден, в смисъла на живота си.

Помислете за всички онези милиони души, които се нуждаят от вашата помощ. Не всяка душа е в състояние да разбере Учението, което даваме чрез нашия посланик. И не всеки човек е способен да вземе книгата и да започне да я чете. Но вие ще можете да окажете вашата помощ и поддръжка не като ги карате насила да четат нашето Учение. Вие ще можете да им помогнете, просто като сте до тях и им оказвате подкрепа с дума, постъпка или просто с поглед.

Нека не ви смущава това, че хората няма да оценят усилията ви. Просто давайте своята Светлина, своята Любов, своята поддръжка на хората около вас. И не позволявайте на външното съзнание да оценява никого: «Ето на този човек Бог е поставил кръст и той се явява върхът на невежеството и несъвършенството».

Ние сме давали това Учение много пъти и аз сега го повтарям. Много светли души, преди да приемат въплъщение, се обременяват с такива кармични задължения и приемат такива големи несъвършенства, че не са способни в  условията, които съществуват сега на Земята, да преодолеят тези несъвършенства и да преработят кармата си.

Затова никога не си позволявайте да съдите. Помнете, че когато съдите, вие понижавате вибрациите си и не сте способни да давате правилни оценки и да правите правилни избори.

Бъдете над осъжданията, сплетните, не позволявайте на тези отрицателни енергии да ви овладяват.

Прощавайте на всички, колкото и да ви се струва несправедливо това, което хората ви причиняват. Няма граница прошката и нямат граница смирението и състраданието.

Нито едно от Божествените качества не може да бъде в повече. Вашият свят има такава нужда от Божествени вибрации и Божествени качества, че вие по цял ден можете да изливате вашето Съвършенство, Добро, Любов и светът ще ви бъде признателен.

Но не е задължително тази признателност да се прояви във физическия план. Напротив, може да срещнете пълно неразбиране и дори враждебност. Защото всяка проява на Божествени вибрации и Божествени качества веднага се сблъсква с проявлението на противоположните качества, които се стремят да заглушат високите вибрации и да отложат момента, когато на Земята няма да има повече несъвършенство.

От вас се иска да проявявате Божествени качества, независимо каква е реакцията от страна на противоположните сили. В никакъв случай не се поддавайте на провокация от страна на тези сили. Вие можете да постигнете много, но трябва да бъдете много твърди и мъжествени.

В това се състои сложността на дадения момент. И в това се състои помощта, която ние искаме да получим от вас.

Характерно за сегашния момент е, че в живота на всеки човек ще има случаи, когато той ясно ще вижда какви сили действат чрез него и около него. И вие ще извършвате осъзнато избор в себе си, в полза на кои сили ще се изявите и накъде ще насочите своята енергия.

Нека да не ви смущават временните грешки. Не се обвинявайте за тях. Направили сте грешка, осъзнали сте я, приели сте решение повече да не я повтаряте и продължавате по-нататък.

Не позволявайте на съзнанието си да се задържа твърде много върху грешките. Не забравяйте, че накъдето е насочено вниманието ви, натам тече вашата енергия.

Най-правилното ще бъде да изживявате само момента, в който се намирате сега. Миналото и бъдещето не трябва да заемат твърде много място във вашето съзнание.

Вие живеете в настоящия момент и в този момент винаги радостно посрещате всички житейски трудности и неуспехи и винаги запазвате увереност в своите сили, в това, че можете да преодолеете всичко и ще излезете победител от всяка ситуация.

Помнете, че най-голямата победа е тази, която постигате над своята нереална част, а всичко останало е само илюзия, която не изисква вниманието ви. Когато престанете да храните илюзията с вашето внимание, тя престава да съществува.

Аз ви дадох важно Учение. И мисля, че вие в най-скоро време ще се възползвате от това Учение и ще оцените неговата вътрешна мощ.

АЗ СЪМ Санат Кумара. Винаги с вас!

Назад

© Татьяна Микушина, 2006