Ние ви призоваваме да следвате нашия Път
 

Възлюбения Ел Мория

30 април 2006 г.

 

АЗ СЪМ Ел Мория и дойдох при вас!

АЗ СЪМ дойдох да ви известя, че пролетният цикъл от диктовки, които давахме чрез нашия посланик, завърши.

Радваме се на възможността, която ни се предостави и сме удовлетворени, че можахме да дадем всичко, което бяхме запланували да дадем в този цикъл от диктовки. За разлика от предишния, който давахме през зимата на Алтай, в този цикъл от диктовки отделихме повече внимание на вашия Път. Защото настана време да ви приобщим към Пътя, който е планиран за вас. Този Път е съществувал винаги и винаги в една или друга част на Земята е имало Школи и Ашрами, в които Йерархията на Светлината е давала Учение за своите ученици. Настана време, когато ние виждаме възможност за възобновяване на нашата практическа работа с невъзнесеното човечество чрез нашите външни Школи.

Затова се стремим да дадем всички необходими знания за Пътя на Посвещение, за да можете да направите своя съзнателен избор и да стъпите на Пътя.

Разликата между нашия Път и множеството други учения се състои в това, че ние ви водим чрез вашето сърце и ви позволяваме да се докоснете до истинския Реален свят чрез вашите мистични опитности и прозрения. Имайки възможност да осъзнаете във вашето външно съзнание съществуването на друг, Божествен свят, вие съзнателно се стремите да се освободите от всичко, което ви пречи да влезете в този свят. А ви пречи вашето его и вашата привързаност към физическия свят, към вещите и хората от този свят, а също вашите навици и недостатъци. Затова вие съзнателно поемате по този Път и сте готови да пожертвате много, за да получите истински знания. Има много други учения, които използват подобни методики. Обаче има и различия. И затова вашата първостепенна задача е да намерите тези разлики, ползвайки вашия най-надежден ориентир – вашите сърца.

Ние даваме нашето учение чрез нашия посланик. И всеки от вас, който чете нашите послания, попада вече във външния кръг на нашите ученици и влиза в отношенията гуру-чела с нашия посланик, който е представител на нашата Йерархия във физическия план.

Затова, щом изберете да четете нашите послания, вие вече ставате наши ученици. Съществуват прекалено много степени на гуру-чела отношенията. И следващата степен, на която се изкачвате, е когато правите своя избор в полза на нашето Учение. В своето съзнание се опитвате да разберете разликата с другите учения и правите своя избор в полза на Учението, което получавате чрез нашия посланик. В този случай вие ограничавате своята свобода, обаче в замяна получавате повече разбиране и осъзнаване на знанията, които получавате чрез нашия посланик.

Следващата степен е, когато вие осъзнато приемате нашия посланик в качеството му на ваш Гуру. И в този цикъл диктовки ние подканихме тези от вас, които са готови, осъзнато да направят този избор и да преминат на тази степен от вашето ученичество.

Следващата степен започва, когато посланикът ви приеме като кандидати за ученици. Разликата на тази степен от предишните е в това, че посланикът поема частично кармични задължения и носи отговорност за своите ученици. По-нататъшните отношения, които ще изпитате върху себе си, напълно влизат в разбиранията на нашия посланик. И той сам определя как трябва да се развиват тези отношения.

Затова ние се стремим да възстановим гуру-чела отношенията, отнасящи се към веригата на ученическа приемственост на Възнесените Владици. Всеки път тези отношения се изграждат на ново ниво и се определят от условията на Земята. На нас не са ни необходими милиони последователи, които само външно да приемат задълженията, а да не приемат нашето Учение със своите сърца. Ние се стремим към пълно взаимно разбиране и сътрудничество с нашите ученици. За вас нашият посланик е само патерица за периода от време, докато вие не можете да вървите самостоятелно и да осъществите пряк контакт с нас. Но и тогава нашият посланик ще ви бъде необходим, за да го ползвате като маяк, който ще ви сочи Пътя сред бурите и ураганите на земния живот.

Затова ние ще продължим да даваме нашите наставления и в следващи цикли от диктовки. И ви молим да не губите време напразно и да приемете всички указания, които се съдържат в нашите диктовки, не като абстрактни, а като непосредствено ръководни принципи, които трябва да използвате във вашия живот.

Аз съм много конкретен Владика и не обичам да го усуквам много. Затова ви призовавам да не чакате някой да ви даде по-подробни указания за как да действате. Ние даваме само общата насока. А всички подробности трябва да ги получите непосредствено от вашето сърце.

Ако вие прочетете отново всички диктовки, които сме дали чрез нашия посланик за последната година, вие ще разберете, че цялата информация, която се съдържа в тези диктовки, е напълно достатъчна, за да започнете конкретна дейност. Защото можете да започнете с обстановката, която ви обкръжава и с навиците, които имате. Опитайте да не започвате утре, а направо сега и се освободете като начало от най-голямата си привързаност, която най-много ви пречи в живота . Това може да е страхът, стремежът за осъждане и критикуване, пушенето или всяка друга привързаност, всеки друг недостатък.

След това ще намерите друг недостатък, след това следващия. И винаги ще имате само една първостепенна задача, която сте длъжни да решавате. А след това можете да пристъпите към решаването на следващата.

Не се стремете да обхванете наведнъж голям обем дейност. Поемайте тези задачи, които са ви по силите.

Понякога за мнозина е доста по-трудно да се откажат от пушенето, отколкото да построят ашрам.

Ние ви призоваваме да следвате нашия Път. И ви казваме – пътят е свободен. Но избора  вие правите сами и никой не може да ви застави насила да направите този избор.

Вие сте зрели индивиди и ние водим този разговор като с равни на нас същества, които само малко са изостанали в своето движение по Пътя.

С това се прощавам с вас и ви желая успехи по вашия Път!
 

АЗ СЪМ Ел Мория.

Назад

© Татьяна Микушина, 2006