Диктовки март-юни 2005


Диктовки на Възнесените Учители

(март - юни 2005г)

Тези диктовки са предадени чрез Татяна Микушина -
Посланик на Йерархията на Силите на Светлината. 
Диктовките са подредени по реда на тяхното получаване.
Предоставени са също диктовките, подредени по теми и диктовките, подредени по Владици.

(Всички диктовки от този цикъл в един PDF-файл - 2,2Мб)

Време на промяна
Санат Кумара 4
март 2005 год.

Розовият Път
АЗ СЪМ ТОВА, КОЕТО АЗ СЪМ
 5 март 2005 год.  

Всички сме едно цяло и имаме общ Източник
Присъствие на Единния 6 март 2005 год.

Отворете сърцата си за Божествената Любов и ще промените този свят
Присъствие на Безусловната Любов 7 март 2005 год.

Настъпи времето да се завърнете в Бащиния Дом
Възлюбения Алфа 8 март 2005 год.

Никога не пораствайте по въпросите за постигането на Божествената Истина
Възлюбения
Сурия 9 март 2005 год.

Трябва да издигнете пирамида на Божествената Реалност във вашето съзнание
Гаутама Буда 10
март 2005 год.

Послание на Възлюбения Алфа за Лорейн Майкълс
Възлюбения Алфа 11
март 2005 год.

Експериментът на Владиките
Санат Кумара 12
март 2005 год.

Достоверност на съобщенията, пристигащи във физическия план
Санат Кумара 13
март 2005 год.

Пийте от нектара на Божествената Енергия
Възлюбения
Сурия 14 март 2005 год.

Ние ви показваме Пътя
Санат Кумара
15
март 2005 год.

Далечните Светове са открити за посещения и ви чакат
АЗ СЪМ ТОВА, КОЕТО АЗ СЪМ
16
март 2005 год.

Умейте да виждате корена на Истината
Гаутама Буда 17
март 2005 год.

Чувството на борба не е Божествено чувство
Възлюбения
Алфа 18 март 2005 год.

Просто прибрахме кибрита от децата
Възлюбения Сурия 19 март 2005 год.

Настъпи моментът трябва да се откажете в съзнанието си от всяка проява на борба.
Възлюбения
Ел Мория 20 март 2005 год.

Обръщам се към тези от вас, които чувстват особена близост с мен
Иисус 21
март 2005 год.

Земята сега преживява критично, преломно време
Санат Кумара 22
март 2005 год.

Дойдох да пробудя вашето съзнание от дългия сън 
Гаутама Буда 23
март 2005 год.

Трябва да се стремите да контролирате своите мисли и чувства
Кутхуми 24
март 2005 год.

Аз чувствам вашата Любов. И ви изпращам своята Любов!
Възлюбения
Сен-Жермен 25 март 2005 год.

Нека в близко бъдеще четенето на моите Розарии бъде най-важната задача във вашия живот
Майка Мария
26
март 2005 год.

Необходим ви е имунитет срещу злото
Възлюбената
Гуан Ин 27
март 2005 год.

Каня ви в моята Школа на Мистериите
Господ Майтрея
28
март 2005 год.

Планетата ви навлиза в цикъл, водещ до прощаване с  илюзиите
Възлюбения Сарапис Бей 29 март 2005 год.

Плътският ум трябва да отстъпи място на Божествения разум
Възлюбения Заратустра 30
март 2005 год.

Трябва да дадем възможност на Бог да се проявява чрез нас
Конфуций 31
март 2005 год.

Настъпи времето на новия Изход, който вие трябва да извършите в своето съзнание
Мойсей
1 април 2005
год.

Бъдещето на Русия е свързано с възстановяването на истинската вяра
Господ
Шива 2 април 2005
год.

Учение за Общността
Гаутама Буда 3 април 2005
год.

Два цикъла са изложени от мен в Апокалипсиса. Цикъл на слизане в материята и цикъл на излизане от материята
Йоан Възлюбения
4 април 2005 год.

Настъпи времето, когато трябва да започнете да действате!
Възнесения Владика Игор
5 април 2005
год.

Насочваме нашият фокус на Светлината към земята на Русия
Възлюбения
Ланелло 6 април 2005 год.

Пред нас има грандиозни възможности за осъществяване Божествения план за планетата Земя
Възлюбения Циклопей 7 април 2005 год.

Пътят към Небесата е вътре във вас
Бабаджи 8 април 2005
год.

Давам ви моята мантра
Господ Кришна 9 април 2005
год.

Една ваша вибрация на Любов и Състрадание е способна да потуши адския огън, в който горят много души на тази планета
Възлюбения
Иларион 10 април 2005 год.

Пригответе своите храмове за идването на месията
Йоан Кръстител 11 април 2005 год.

Трябва да намерите всички воини на Светлината, намиращи се във въплъщение и да им напомните за тяхната мисия
Господ Ланто
12 април 2005
год.

Процесът на постигане на Божествената Истина ще продължава постоянно
Великия Божествен Управител 13 април 2005
год.

Свърши тъмното време за Русия!
Николай Рьорих
14 април 2005
год.

Вашата Любов и вашата Вяра са всичко, което ви е нужно, за да изпълните своя Божествен план
Свети Архангел Михаил
15 април 2005
год.

Най-голям сред вас е този, чието служение на другите е най-голямо
Възлюбения
Вайрочана 16 април 2005
год.

Трябва да станете проводници, чрез които ще се извърши насищането на физическия план на планетата Земя със Светлина
Възлюбената Атина Палада
17 април 2005 год.

Култивирайте чувството на Любов в сърцето си
Възлюбения
Джуал Кхул 18 април 2005 год.

Молитвата чрез дела винаги е била и остава една от най-висшите форми на молитва
Падре Пио
19 април 2005
год.

Основната задача, която изпълнявате на Земята, е издигане съзнанието на земляните
Будата на Рубиновия Лъч
20 април 2005
год.

Вземете за основа на дейността си Божествените идеи, които ви се дават от Владиците
Владика Годфре
21 април 2005
год.

Най-добрата проповед ще бъде вашият личен пример
Богинята на Свободата 22 април 2005
год.

Целият смисъл на молитвената практика е в извисяването на вашето съзнание
Падма Самбхава 23 април 2005
год.

Вие трябва да прогоните цялата тъмнина от Русия със силата на сърцата си, със силата на примера си.
Възнесеният Владика Николай 24 април 2005
год.

Вие сте дошли в този свят да действате. Изпълнявайте дълга си!
Възлюбения Ел Мория 25 април 2005 год.

Учение за пламъците близнаци.
Възлюбеният Кутхуми
26 април 2005 год.

Ако  искате реално да промените нещо в живота си, трябва по-често да се замисляте за съзнанието си.
Възлюбеният Сурия 27 април 2005 год.

Аз ще вляза във вашите храмове и ще действам чрез вас
Възлюбеният Ел Мория
28 април 2005 год.

Вие можете да разполагате с най-мощния инструмент на Бога
Възлюбеният Ел Мория
29 април 2005 год.

Постарайте се да се приспособите към новите условия. Променете съзнанието си.
Вселенският Будда 30 април 2005
год.

Аз поех греховете на света върху себе си, но главното, което направих е, че ви показах Пътя.
Възлюбения Иисус 1 май 2005 год.

Всеки ваш акт на служение на всички живи същества намалява вероятността от поредния грозящ катаклизъм.
Господ на Света Гаутама Буда 2 май 2005 год.

Живеете в удивително благословено време и имате възможност за безпрецедентно вътрешно израстване
Могъщият Космос 3
май 2005 год.

Мъдрият човек търси Бога в сърцето си
Възлюбения Мелхиседек 4 май 2005 год.

За онези от вас, които са готови да следват Божията Воля, аз ще бъда грижлива бавачка, каквато няма да намерите във физическия план
Възлюбения Ел Мория
5 май 2005 год.

Вашата задача е да се разделите с този свят и да позволите на Бог да пребивава във вас
Господ Майтрейя  6 май 2005
год.

Аз търпеливо чакам кога всеки от вас ще бъде готов да се присъедини към Йерархията на Светлината и да бъде неин преден пост там, където се намира в момента,
Санат Кумара 7
май 2005 года

Ние идваме да събудим вашата Божественост
Възлюбения Кутхуми
8 май 2005 год.

Замисълът на Бог за Русия е Общината на Светия Дух
Николай Рьорих 9
май 2005 год.

Назначавам ви за дежурни по планетата Земя
Възлюбения Сурия 10 май 2005 год.

Учение за истинските и за лъжливи посланици
Санат Кумара 11
май 2005 год.

Учение за енергията на Божествената Майка
Възлюбения Павел Венецианеца
12 май 2005 год.

Отворете сърцата си за безграничната милост на Небесата
Възлюбения Хелиос 13 май 2005 год.

Устременост, постоянство и преданост - това са качествата, които са необходими на нашите ученици
Възлюбения Ел Мория 14 май 2005 год.

Настъпи време, когато за цялата пълнота на Божествената Истина трябва да се обърнете към Висшата
част от себе си

АЗ СЪМ ТОВА, КОЕТО АЗ СЪМ
15
май 2005 год.

Учение за посланничеството, борбата и ролята на Самит Лайтхауз
Възлюбения Ланело
16 май 2005 год.

Препоръки, които бих искал да ви дам
Санат Кумара
17
май 2005 год.

Учение в практика на медитация
Амитабха
18
май 2005 год.

Старайте се да запазвате състояние на вътрешен покой и хармония през по-голямата част от деня
Възлюбения Кутхуми 19 май 2005 год.

Аз ще бъда с всеки от вас до тогава, докато не се върнете всички у Дома
Санат Кумара
20
май 2005 года

Вие трябва да действате, действате и действате
Възлюбения Ел Мория
21 май 2005
год.

Пътят на посвещение, на който аз обучавам е Път на пълно смирение пред Волята на Бога, пълно самоотдаване и саможертване
Възлюбения Иисус
22 май 2005 год.

Нашата задача е да наситим Земята с нови вибрации, ново съзнание и ново отношение към света
Гаутама Буда 23
май 2005 год.

Променяйте съзнанието си, променяйте мисленето си, променяйте начина си на живот
Възлюбения Ланело 24 май 2005 год.

Запалете своите факли и вървете, дарявайте своя огън на света
Възлюбения
Ел Мория 25 май 2005 года

Учение за кармата на бедността и богатството
Господ Сурия
26
май 2005 год.

Учението за Любовта и житейските  изпитания
Господ Майтрея 27 мая 2005
год.

Вашия свят подлежи на промяна и тази промяна може да бъде осъществена само чрез изменение на вашето съзнание
Възлюбения Иисус 28 май 2005 год.

Можете да премахнете цялото несъвършенство на вашия свят с помощта на Любовта
Възлюбения Ланело
29 май 2005 год.

Вярвам във великото бъдеще на Русия и бих желал да дам на всеки от вас частица от моята Вяра
Възлюбения Николай Рьорих 30 май 2005 год.

Учението за кармата
Възлюбения Кутхуми
31 май 2005 год.

Послание към човечеството на Земята
Възлюбения Алфа
1 юни 2005 год.

Ще ви напомня как да се срещнете с мен и как да дойдете в моята Школа на Мистериите
Господ Майтрея
2 юни 2005
год.

Желая ви победа!
Възлюбения Ланело
3 юни 2005 год.

Ние търпеливо чакаме вашето пробуждане и вашата готовност
Гаутама Буда 4 юни 2005
год.

Трябва да се научите да не изпитвате никакви отрицателни чувства към вашите врагове
Възлюбения Иисус 5 юни 2005 год.

Учение за благата карма
Възлюбения Кутхуми
6 юни 2005 год.

Има участък от Пътя, който няма да можете да преодолеете сами, без водач
Възлюбения Кутхуми
7 юни 2005 год.

Учението за изцелението
Възлюбения
Иисус 8 юни 2005 год.

Сега Русия извършва генерално почистване
Възлюбения Ел Мория
9 юни 2005 год.

Часът на победата настъпи!
Могъщата Победа
10 юни 2005
год.

Иска ми се да дойда и да прегърна всяко от 144000 Христови същества на Земята, които се намират във въплъщение на планетата Земя
Възлюбения Ланело 11 юни 2005 год.

Новият етап ще ви даде възможност да се усетите като намиращи се едновременно в два свята
Господ Сурия 12 юни 2005
год.

Възраждането на Русия като земя Майка ще стане много скоро
Възлюбената Майка Мария 13 юни 2005 год.

Учение за Будда и преумножаване съзнанието на Будда
Възлюбения Кутхуми
14 юни 2005 год.

Случва се точно това, което допускате в своето съзнание.
Санат Кумара
15 юни 2005
год.

Гответе се за възход на Слънцето на Знанието, Слънцето на Вярата, Слънцето на Божественото Съзнание над руската земя
Възлюбения Бабаджи 16 юни 2005 год.

Учение за змията изкусителка и за змията на мъдростта
Господ Майтрея
17 юни 2005
год.

Опитът, натрупан от вашият Дух  е това, което ще остане с вас
АЗ СЪМ ТОВА, КОЕТО АЗ СЪМ 18 юни 2005
год.

Учение за Свободата
Възлюбения Ел Мория
19 юни 2005 год.

Идвайте, палете вашите факли и носете Светлина на хората от планетата Земя
Възлюбения Ланело
20 юни 2005 год.

Вашето съзнание е единственото ограничение на вашата Божествена Свобода
Възлюбения Ел Мория
21 юни 2005 год.

Трябва да вървите по Висшия Път
Гаутама Буда
22 юни 2005
год.

За възможността да се облекчи кармата за следващия месец и писмата до Кармичното Ръководство
Възлюбения Сурия 23 юни 2005 год.

Учение за кармата на бездействието
Възлюбения Кутхуми
24 юни 2005 год.

Използвайте тази дарена ви от Бога възможност да преминете  обучение и да получите наставления
Санат Кумара 25 юни 2005
год.

Всеки от вас влияе на ситуацията на планетата Земя
Възлюбения Ланело 26 юни 2005 год.

За новата Божествена милост
Възлюбения Ел Мория 27 юни 2005 год.

Не може да се пазарите с Бог
Възлюбения Иисус
28 юни 2005 год.

Готови ли сте да стъпите на Пътя?
Възлюбения Кутхуми 29 юни 2005 год.

Поздравявам ви с успешното осъществяване на този важен експеримент за доставяне на важна и своевременна информация във физическия план
Възлюбения Ел Мория 30 юни 2005 год.

 

© Татяна Микушина, 2005

 

 
*** НАЧАЛО ***
* * * * * * * *
ОБНОВЕН САЙТ
- - - - - - - - - -
НОВОСТИ - АРХИВ
******************
УНИВЕРСИТЕТ ПО ЕТИКА НА ЖИВОТА
******************
ДИКТОВКИ
******************
Препоръки за четене на диктовките
******************
Март-юни 2005 г.
Август-ноември 2005 г.
Декември 2005 - януари 2006
Март-април 2006
Юни-юли 2006
Декември 2006 - януари 2007
Март 2007
Юни - юли 2007
Декември 2007 - януари 2008
Юни - юли 2008г
Декември 2008 - януари 2009
Април - Юни 2009
Декември 2009 - януари 2010
Юни 2010
Декември 2010 - Януари 2011
Юни 2011
Декември 2011 -Януари 2012
Юни 2012
Декември 2012
Юни 2013
Декември 2013
Юни 2014
Декември 2014
Юни - Декември 2015
Юни 2016
Декември 2016
Всички диктовки 2005 - 2016(линкове)
- - - - - - -
ДУХОВНИ ПРАКТИКИ
Медитации
Розарии
Призиви
........
КНИГИ
СТАТИИ
СЛАЙД-ФИЛМИ
ЛИКОВЕ НА ВЛАДИЦИТЕ
---------------------
СТРАНИЧКА НА МАЙКА МАРИЯ
.......
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
........
Кой е online?