Призиви Е-мейл

 

 

Призиви от Посланията на Владиците

 за ежедневна духовна работа

Скъпи приятели,

публикуваме подборка от призивите, дадени от Владиците в техните Послания.

Призивът е много ефективен инструмент за духовна работа. Ако се произнася в правилна настройка, той позволява на Възнесените Същества мигновено да се намесват в ситуацията и да оказват помощ. Например така действат призивите: „В името на Всемогъщия Господ Бог, Архангел Михаил ела ми на помощ сега!!!“ и „Отче, аз съм Твой. Ела, помогни ми.“

Не е задължително да използвате всички призиви. Мoжете да изберете един или няколко, които са близки до сърцето ви.

Преди използването на призива във вашата ежедневна практика е необходимо да се запознаете с диктовката, в която този призив е даден. В нея Владика, дал призива обикновено разяснява ситуацията и моментта, когато този призив може да бъде изполозван и задава вярното направление на вашия устрем.

Божествената сила, преминаваща през хората, намиращи се сега във въплъщение, е намалена, за да не се допусне злоупотреба с Божествената енергия. Затова, ако реално искате да промените нещо в живота си, се изисква многократно повтаряне на призивите в продължение на значителен период от време – минимум 40 дни, а по-добре половин или една година.

Така действа например призивът: «Аз съм готов, Господи. Вземи ме, Господи, вземи моите знания, моите способности. Използвай ме, Господи, за изпълнението на Твоите планове. Ето, АЗ СЪМ, Господи. Аз се смирявам пред Твоята Воля и Твоя Закон. В мен вече няма нищо, което не е от Бога. Няма нищо, което да ни разделя. Ние сме единни».

Работата с призивите изисква значително по-малко време, отколкото работата с Розариите. Затова, ако ритъмът ви на живот е напрегнат и не ви достига време за четене на Розарии и молитви, можете да използвате призивите в своята ежедневна духовна работа.

 

Татяна Микушина

Светлина и Любов! “Господи, да, несъвършен съм, но те обичам, Господи. Помогни ми. Помогни ми, Господи. Тъгувам по Теб, тъгувам по Твоята Благодат, по Твоята Любов. Няма нищо в този свят, което да ме привлича, Господи. Искам да бъда Единен с Теб. Искам да изпълня всяко твое желание. Ще Ти служа. Ще служа на всички живи същества, в които пребиваваш. Помогни ми, Господи. Аз съм Твой”.

 
В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето Свято Христово АЗ, в съответствие с възможността, дарена от възлюбения Ел Мория чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Микушина, аз моля Волята на Бога да бъде проявена в моята работа, която извършвам в името на Бога в тази физическа октава."
" В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето Свято Христово АЗ, призовавам възлюбения Ел Мория да влезе в моя храм и да действа чрез мен за проявление Волята на Бога във физическата октава и плътните слоеве на астралния план. Възлюбени Ел Мория, аз предоставям напълно на твое разположение всичките си четири нисши тела: физическото тяло, астралното тяло, менталното тяло и етерното тяло. Действай чрез мен, ако такава е Божията Свята Воля. Да се изпълни Божията Воля. Амин. „
«В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, Всемогъщи Космос, помогни ми да разбера кой е моят най-голям недостатък, препятстващ движението ми по Пътя към Бога».

      «Аз съм готов, Господи. Вземи ме, Господи, вземи моите знания, моите способности. Използвай ме, Господи, за изпълнението на Твоите планове. Ето, АЗ СЪМ, Господи. Аз се смирявам пред Твоята Воля и Твоя Закон. В мен вече няма нищо, което не е от Бога. Няма нищо, което да ни разделя. Ние сме единни».

       “Господи, аз зная, че това мое състояние не е реално. Аз зная, Господи, че това е само тест. Аз съм готов, Господи, да издържа всички изпитания, които Ти ми изпращаш. И аз ще се старая да направя това. Ти си в правото си да ми даваш всякакви изпитания, Господи. И аз Ти благодаря за всички изпитания, които Ти ми изпращаш. Защото аз зная, че Ти ме обичаш и се грижиш за мен. Моля те, Господи, помогни ми да издържа това изпитание и да го премина докрай”.
“Във името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, призовавам към действие нишката, която ме свързва с Владиката Ел Мория. Владико Ел Мория, моля те, помогни ми в тази ситуация (опишете подробно ситуацията). Помогни ми да намеря Божествено решение на ситуацията, в която се намирам и ми окажи помощта, която Висшият Закон позволява да ми окажеш.”
“Отче, аз съм Твой. Ела, помогни ми”.
 „Нека светът да добрува”
“В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето свято Христово АЗ (или просто в името на Всемогъщия Бог), аз се обръщам към Великото Кармично Ръководство и моля да използва моите благи достижения, за изчистване на кармата, довела до … (по-нататък опишете ситуацията, в която искате да получите помощ от Кармичното Ръководство).
Нека се изпълни всичко съгласно Божията Воля.”
В името на Всемогъщия Господ Бог, в името на моето Висше Аз, моля възлюбения Архангел Михаил и ангелите на Защитата да вземат под контрол ситуацията, свързана със следното събитие (посочвате точното място и давате описание на събитието, например: ”Катастрофа, свързана с падането на самолет еди къде си”).Аз моля теб и твоите ангели да окажете помощ на душите на хората, загинали в тази катастрофа и да ги съпроводите до онова ниво на финия план, което съответства на техните достижения, получени в този и предишните животи.
Да се изпълни всичко по Божията Свята Воля. Амин”
„Господи, помогни ми, Господи. Аз зная, че Ти съществуваш. Зная, че Ти ме чуваш. Аз вярвам в Твоето могъщество и Твоето милосърдие. Любя Те, Господи и вярвам, че всичко, което Ти направи с мен, е било нужно само за да дойда при Тебе. Прости ми, Господи, за всичко, което вършех поради моето неразумие. Благодаря Ти, Господи, за Твоя урок и за това, че ми позволи да премина всички изпитания и да ги издържа с чест. Помогни ми, Господи, да Те намеря и никога повече да не се разделям с Тебе в живота.”
“О, Земя, аз зная, че ти е тежко, аз зная, че ти се нуждаеш от моята помощ в този ден. Аз моля моето Висше Аз, в името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, да отдаде Божествената енергия, която постъпва в моя храм днес, за стабилизиране на положението на Земята”
“Господи, прости ми, Господи, прости ни, Отче Небесни. Ние не знаехме какво вършим. Ние разчитахме на нашите плътски мускули и натворихме поради неблагоразумието си много беди. Моля те, Господи, обърни внимание на нашата молитва. Прости ни, Господи, за всичко, което сме извършили, за всички беди и нещастия, които донесохме на света. Господи, ако е по Твоята Воля, ела в нашата страна, вразуми ни и ни помогни да вървим по Твоя Път.”
 “В името на Всемогъщия Господ Бог, Архангел Михаил, ела и ми помогни сега!!!”
“О, възлюбени Господ Сурия! Аз се уморих да живея без Слънце. Уморих се от тъгата на този свят. Искам по-бързо да се върна в светлите и радостните светове. Жадувам за преобразуването на планетата Земя в най-красивата планета във вселената. Моля те да помогнеш на мен и на нашата планета!”
«Архангел Михаил, ела, помогни ми!
    В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, възлюбени Хелиос, моля те да изчистиш моята аура и моите чакри от всичко, което не е от Бога, моля те да изпълниш моето същество с твоята енергия, енергията на слънцето».
    „В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря думите, които ще ми позволят да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш, кое е най-важното за израстването на моята душа в този момент. Моля за твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята душа.
Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми помага да не забравя Висшия Път, по който имам намерение да вървя в този живот”
„Аз зная, че тези състояния са нереални. Зная, че илюзията е силна, но аз съм готов(а) да противопоставя на илюзорните сили цялата мощ на Любовта, която се излива от моето сърце. Аз любя този свят. Аз любя Бога и неговото творение и няма да допусна този свят да бъде разрушен. Възлюбени Архангел Михаил и ангели на защитата, аз ви моля да използвате моя животопоток в помощ на легионите на Светлината. Аз зная, че нищо няма да се случи с моята планета докато поне един светлоносец действа осъзнато на страната на силите на Светлината”.
"Господи, аз се изморих от безизходността, изморих се от недружелюбието и намръщените лица на хората. Аз искам преображение! Моята душа жадува за обновление! Моята душа се измори и изисква идването на новите енергии, енергиите на Любовта, Дружелюбието, Състраданието и Милосърдието. Помогни, Господи, ускори процеса на преобразуване на планетата Земя!”
В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, аз каня моето АЗ СЪМ Присъствие, частицата от Бога в мен, да бъде с мен в продължение на целия днешен ден. Аз те моля, мое АЗ СЪМ Присъствие, вземи под своя непосредствен контрол всички мои действия, постъпки, слова, чувства и мисли. Аз те моля, мое могъщо АЗ СЪМ Присъствие, да действаш чрез мен в продължение на целия днешен ден, да ръководиш моя живот. Амин.”
  "Аз няма да се спра! Нищо няма да ме спре! Аз вървя към Бога и никакви трудности и неуспехи  на света  не са способни да ме задържат.
Ще разпаля огъня в своето сърце! Аз никога няма да тръгна назад! Ще вървя напред и все напред и нищо няма да ме спре, защото аз вървя с Бога!"
 
"В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, Елохим Аполон, аз те моля да вземеш под свой контрол пространството, което ме обкръжава и да го изпълваш само с Божествени проявления навсякъде, където и да се намирам: у дома, на работа и на обществените места.”
 

„ В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, възлюбени Алфа, аз Те моля за действието на твоята милост. Аз Те моля да изпратиш в моето същество Твоя бащински лъч. Аз Те моля да ми протегнеш своята ръка за помощ и да ме оградиш от всякакви негативни енергии и вибрации в продължение на следващите 24 часа. Аз съм Твой, Господи, ела, защити ме!”

Възлюбеният Алфа, 24 юни 2013 г.

 
 
 
 

 

 

 

Назад

 

 

 
*** НАЧАЛО ***
* * * * * * * *
ОБНОВЕН САЙТ
- - - - - - - - - -
НОВОСТИ - АРХИВ
******************
УНИВЕРСИТЕТ ПО ЕТИКА НА ЖИВОТА
******************
ДИКТОВКИ
******************
Препоръки за четене на диктовките
******************
Март-юни 2005 г.
Август-ноември 2005 г.
Декември 2005 - януари 2006
Март-април 2006
Юни-юли 2006
Декември 2006 - януари 2007
Март 2007
Юни - юли 2007
Декември 2007 - януари 2008
Юни - юли 2008г
Декември 2008 - януари 2009
Април - Юни 2009
Декември 2009 - януари 2010
Юни 2010
Декември 2010 - Януари 2011
Юни 2011
Декември 2011 -Януари 2012
Юни 2012
Декември 2012
Юни 2013
Декември 2013
Юни 2014
Декември 2014
Юни - Декември 2015
Юни 2016
Декември 2016
Всички диктовки 2005 - 2016(линкове)
- - - - - - -
ДУХОВНИ ПРАКТИКИ
Медитации
Розарии
Призиви
........
КНИГИ
СТАТИИ
СЛАЙД-ФИЛМИ
ЛИКОВЕ НА ВЛАДИЦИТЕ
---------------------
СТРАНИЧКА НА МАЙКА МАРИЯ
.......
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
........
Кой е online?