БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
 


Ако желаете да окажете подкрепа на мисията на Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Николаевна Микушина, можете да използвате следната банкова сметка( в български лева)

Банка: Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка);

BIC: BPBIBGSF;

IBAN: BG30 BPBI 7942 1017 4243 01;

На името на: Темелко Кръстев Темелков.

 

  За преводи на средства по банкови сметки в Русия вижте тук

 

             

 Благодарим Ви за подкрепата!

   

 

Учение за Божествената Благодарност.

Господ Майтрейя, 10 април 2006 г.

 

 
*** НАЧАЛО ***
- - - - - - - - - -
НОВОСТИ - АРХИВ
******************
УНИВЕРСИТЕТ ПО ЕТИКА НА ЖИВОТА
******************
ДИКТОВКИ
******************
Препоръки за четене на диктовките
******************
Март-юни 2005 г.
Август-ноември 2005 г.
Декември 2005 - януари 2006
Март-април 2006
Юни-юли 2006
Декември 2006 - януари 2007
Март 2007
Юни - юли 2007
Декември 2007 - януари 2008
Юни - юли 2008г
Декември 2008 - януари 2009
Април - Юни 2009
Декември 2009 - януари 2010
Юни 2010
Декември 2010 - Януари 2011
Юни 2011
Декември 2011 -Януари 2012
Юни 2012
Декември 2012
Юни 2013
Декември 2013
Юни 2014
Декември 2014
Юни - Декември 2015
Юни 2016
Декември 2016
Всички диктовки 2005 - 2016(линкове)
- - - - - - -
ДУХОВНИ ПРАКТИКИ
Медитации
Розарии
Призиви
........
КНИГИ
СТАТИИ
СЛАЙД-ФИЛМИ
---------------------
СТРАНИЧКА НА МАЙКА МАРИЯ
.......
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
........
Кой е online?
Има 3 госта