Зимен цикъл диктовки - декември 2014 г. Е-мейл

Аудиозаписи на Посланията

Ние ви молим да съсредоточите всичките си сили
върху поддържането на вътрешен баланс

Санат Кумара, 20 декември 2014 г
. 
 
Пребивавайте постоянно в Любовта и всичко около вас ще започне да се променя
 Майка Мария, 23 декември 2014 г.
Аз дойдох да ви изясня създалата се на планетата ситуация.
Гаутама Буда, 24 декември 2014 г
Успешното развитие на обществото е невъзможно без поддържането на истинските духовни традиции.
Господ Ланто, 25 декември 2014 г.
Аз ви призовавам да посвещавате всеки ваш ден на Бога.
 
Елохим Циклопей, 26 декември 2014 г.
Ние ясно указваме Пътя
Владика Мория, 27 декември 2014 г.

 

 

 
*** НАЧАЛО ***
* * * * * * * *
ОБНОВЕН САЙТ
- - - - - - - - - -
НОВОСТИ - АРХИВ
******************
УНИВЕРСИТЕТ ПО ЕТИКА НА ЖИВОТА
******************
ДИКТОВКИ
******************
Препоръки за четене на диктовките
******************
Март-юни 2005 г.
Август-ноември 2005 г.
Декември 2005 - януари 2006
Март-април 2006
Юни-юли 2006
Декември 2006 - януари 2007
Март 2007
Юни - юли 2007
Декември 2007 - януари 2008
Юни - юли 2008г
Декември 2008 - януари 2009
Април - Юни 2009
Декември 2009 - януари 2010
Юни 2010
Декември 2010 - Януари 2011
Юни 2011
Декември 2011 -Януари 2012
Юни 2012
Декември 2012
Юни 2013
Декември 2013
Юни 2014
Декември 2014
Юни - Декември 2015
Юни 2016
Декември 2016
Всички диктовки 2005 - 2016(линкове)
- - - - - - -
ДУХОВНИ ПРАКТИКИ
Медитации
Розарии
Призиви
........
КНИГИ
СТАТИИ
СЛАЙД-ФИЛМИ
ЛИКОВЕ НА ВЛАДИЦИТЕ
---------------------
СТРАНИЧКА НА МАЙКА МАРИЯ
.......
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
........
Кой е online?